'Dijkenman in ruste’ vertelt

  Historie

Geldermalsen - Op de Nutsavond van maandag 27 januari komt Ger de Vrieze ‘dijkenman in ruste’ vertellen over de geschiedenis van de dijken in Nederland. In de Middeleeuwen is reeds het fundament gelegd voor onze waterwerken. Monniken hebben daarbij een grote rol gespeeld. Dijken speelden niet alleen een rol bij het bruikbaar maken van het land, maar de waterwerken waren ook een geducht wapen om de vijanden buiten te houden. In onze geschiedenis komen we vele rampen en overstromingen tegen. Steeds vochten onze voorvaderen terug, met wisselend succes. De ramp van 1953 komt ter sprake, maar natuurlijk ook de hoogwaterperiode in het Rivierengebied van 25 jaar geleden. En wat zal de toekomst brengen?

Aanvang 20.00 uur, locatie De Pluk in Geldermalsen. Niet-leden € 5,-, biebleden € 4,-

Meer berichten