Foto:

De Veerbaas Vertelt: Het gaat goed

  Column

De inhoud van de troonrede zijn we alweer vergeten. Als we het mogen geloven gaat het goed in ons mooie vrije Nederland. Het Rijk heeft geld over. Hoe te verdelen, daarover wordt in Den Haag onderling een robbertje gevochten. Het Rijk pronkt met andermans veren. De afgelopen jaren zijn veel taken afgeschoven naar gemeenten. De reden was de verantwoordelijkheid dichter bij de basis te brengen. Bij gemeenten zouden mensen zitten die de problemen eerder zouden onderkennen en de juiste oplossingen voorhanden hebben. Dat was de inzet van het Rijk. Ik wil daarover geen oordeel vellen. Soms heb ik wel mijn twijfels. Gemeentelijke bestuurders stellen dat het Rijk niet het geld wat nodig is om de taken goed uit te voeren, beschikbaar stelde. Je zou kunnen spreken van onbehoorlijk landsbestuur. De rekening is bij de gemeente neergelegd.

De tekorten op de begroting, veroorzaakt door de genoemde maatregelen van het Rijk, worden door de gemeenten bij de burgers gehaald. De komende periode worden de begrotingen in de raden behandeld. We zullen horen en zien dat subsidies van verenigingen gekort gaan worden en de onroerendzaakbelastingen weer omhooggaan. Velen van u zullen dan aan het eind van het jaar tot de ontdekking komen, dat we ondanks alle mooie woorden van vooruitgang, erop achteruit zijn gegaan.

Bouwen voor starters

In de troonrede werd aandacht gevraagd voor de woningnood. Het is moeilijk voor starters een woning te vinden. Geen nieuws, gemeenten roepen dit al jaren. Waar blijft de betrouwbaarheid en wat is de waarde van zo'n bericht. Via dezelfde media lezen we, dat er een stop is gezet op heel veel bouwprojecten. Veroorzaakt door de grote hoeveelheid stikstof die we met elkaar produceren. Politiek rolt over elkaar heen met de juiste oplossing. Een groep gepensioneerden, die vroeger veel geld verdiend heeft, daarvan krijg ik weleens het gevoel, dat die mensen zich nu opwerpen als milieuheiligen. Boeren worden gebrandmerkt als grootste vervuiler. Vijfenzeventig jaar bevrijding, oudere inwoners van Nederland die de oorlog hebben meegemaakt, zijn de agrariërs nog steeds dankbaar. Zeker in het Rivierengebied.

De grootste vervuiler

Ik doe er zelf aan mee. Velen rijden een auto en zijn daar gelukkig mee. Het geeft vrijheid, zeker in het Rivierengebied waar het openbaar vervoer uitgesproken slecht is. Alleen die auto stoot veel stikstof uit. Door de stikstofuitstoot worden er velerlei beperkingen opgelegd. Het stilleggen van bouwprojecten, zoals woningen voor onze starters en de doorstromers, wordt veroorzaakt door die stikstof. Daar is onze auto debet aan. Welke minister van welke politieke partij heb ik daarover gehoord? Stikstof kan fors omlaag en daar kan iedere autobezitter aan meewerken. Waarom niet, daar waar honderddertig kilometer mag worden gereden terug naar honderdtien en daar waar honderdtwintig terug naar honderd. In de bebouwde kom overal dertig kilometer rijden. Noch links, noch rechts, hoor ik hierover. Is die auto dan zo heilig, dat we daar mensen die hard werken voor 'Ons dagelijks voedsel' en een voorbeeld zijn in de wereld, gaan opofferen? We zijn er.

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten