Foto:

De Veerbaas Vertelt: De Tegenpartij

  Column

We hebben er bij de komende verkiezingen weer een partij bij. Toen ik dit hoorde gingen mijn gedachten naar de jaren tachtig. Opgericht werd toen een nieuwe Nederlandse politieke partij De Tegenpartij. De oprichters waren Jacobse en Van Es, twee Haagse 'vrije jongens', toen gespeeld door Wim de Bie en Kees van Kooten. Duidelijk werd weergegeven dat de Nederlanders het niet meer eens waren met de politiek zoals die toen werd gevoerd. Zij kregen zoveel aanhang en werden zo serieus genomen dat het uiteindelijk een echte partij dreigde te worden. Er werden zelfs kamervragen gesteld. In die dagen werd vooral de Centrumpartij op de hak genomen. Als we de politiek de afgelopen dertig jaar de revue laten passeren is er weinig of niets veranderd. De Tegenpartij was toen actueel, maar wie dacht dat met het uit de weg ruimen van Jacobse en Van Es het politieke klimaat is veranderd, heeft het helemaal mis.

VVD, PvdA en nu ook Forum voor Democratie hebben ermee te maken. Scheuring na scheuring, niet alleen op landelijk niveau, ook bij gemeentelijke partijen. Het gaat allemaal om macht en eigen stokpaardjes. De kiezer krijgt het steeds moeilijker om zijn stem uit te brengen op een betrouwbare partij. Het bos met 'partijbomen' wordt steeds groter, voor de milieuruiters aantrekkelijk, voor de kiezer wordt het een ondoorzichtelijk oerwoud. Het vertrouwen in de politiek wordt steeds minder, waardoor er ook steeds minder mensen naar de stembus komen. Scheuringen in politiek en geloof brengen weinig goeds voor de mensheid. Verdeeldheid brengt geen succes. De politiek wordt de rug toegekeerd en de kerken lopen veelal leeg. Politieke partijen en de diverse geloofsovertuigingen bestrijden elkaar met ontoelaatbaar geweld. Als we niet met elkaar in discussie gaan om de vrede te tekenen en alleen eigenbelang willen laten zegenvieren, zal de chaos alleen maar groter worden.

Buren verzakt

Deze week hoorde ik dat de stad Buren aan het verzakken is door het dalende grondwaterpeil. Gelukkig heeft het de afgelopen week behoorlijk geregend, of dat voldoende is voor het grondwaterpeil betwijfel ik. Wel voor de appels en peren en waarschijnlijk ook de redding voor de maisakkers. Ik ben benieuwd hoe de politiek van Buren dit probleem zal oplossen. Als ik hoor dat ze zelf aangeeft de speeltuinen niet juist te beheren, of een sportzaal in Maurik niet kan realiseren en niet te vergeten het dorpshuisprobleem in Zoelen niet kan oplossen, dan zal Buren al wel aan 650 jaar stadsrechten denken, voor hier een zinnig antwoord op te hebben voor de inwoners van de stad. In september wordt de geschiedenis van het kasteel in Buren Toen Theater belicht. Als de verzakking van Buren zo doorgaat, heb ik het gevoel dat Fred Eggink de tekst voor de volgende editie in de schoot geworpen krijgt.

Avri soap

Hans van der Valk heeft een nieuwe slogan: 'Onderweg naar de Middeleeuwen'. Het Avri- management is volgens hem stom en arrogant en heeft lak aan de burgers. Vuil wordt gedumpt in de sloten, hoor ik weer van anderen. Gevolg meer ratten. Avri moet controle uitvoeren bij de eigen organisatie. We zijn er. Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten