Foto:

De Veerbaas Vertelt: Populisme ten top

  Column

We hebben in Nederland tegenwoordig politieke partijen, die vaak uit afsplitsing zijn ontstaan. Ze opereren populistisch. Hierdoor is niet alleen landelijk maar ook in gemeenten het aantal partijen de laatste tien jaar behoorlijk gegroeid. De discussies op inhoud zijn er niet beter op geworden. De politieke stroming of stijl die sommige partijen hanteren noemen we populisme. In hun standpunten staat het volk centraal. Sinds de opkomst van Pim Fortuyn is het de nieuwe stroming in de vaderlandse democratie. De populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Of dit nu ten goede komt aan onze democratie, daarover verschillen de meningen.

Persoonlijk heb ik het gevoel dat er door al het populisme minder gesproken wordt over de inhoud van de zaak en dat besturen op hoofdlijnen iets is wat in de Dikke Van Dale door veel raadsleden nog moet worden opgezocht. In een raad van West Betuwe, keken de gevestigde partijen zoals CDA, D66, GroenLinks en PvdA vreemd op, dat inzake de gesprekken over hoe om te gaan met grafrechten en de berekening van kosten, een aantal zeer betrouwbare partijen zoals bijvoorbeeld SGP en Dorpsbelangen op de populistische toer gingen.

Tegen het advies van hun eigen college in, toch besloten ze de harmonisatie grafrechten van de drie oude gemeenten hier niet door te voeren. De afspraken vooraf aan de herindeling waren ineens niet meer van kracht. De onderlinge politieke betrouwbaarheid is er hierdoor niet beter op geworden. Ik ben het helemaal met Adriaan Hakkert eens, afspraken zijn afspraken, dan ga je niet zaken tijdens de rit veranderen als het je politiek gezien beter uitkomt. Het kan toch niet zo zijn dat als het beter uitkomt, de inwoners van Geldermalsen alleen van de voordelen mogen genieten en niet voor de nadelen mee opdraaien.

Avri

De communicatie bij de Avri blijkt ook niet alles te zijn. Ik heb veel mensen hier op mijn pont gehad die de afgelopen weken steeds hebben geprobeerd in contact te komen met de Avri. Lijnen waren bezet en dat kan natuurlijk. Wat niet kan is dat de Avri via de media had aangegeven dat op zaterdag 29 juni in Tiel de groencontainers zouden worden opgehaald. Daarvan is niets terecht gekomen. Ze stonden er zondag nog. Foutje, even bellen!

Nu heeft de Avri een aantal advocaten ingehuurd om alle bezwaren af te handelen. Dat kost wel wat, we betalen dat toch met elkaar. Als veerbaas heb ik veel reacties over de Avri mogen ontvangen. Daarbij een brief van Hein Kranen uit Tiel. In de brief aan het bestuur van de Avri staan veel opvallende zaken. Hem viel op dat de beantwoording van zijn bezwaren niet is ondertekend door de heer De Vries als directeur van de Avri maar als secretaris van het dagelijks bestuur. Hierdoor geeft het de indruk dat de antwoorden komen van het DB. Hein Kranen heeft er meermaals mee te maken gehad, dat de door de Avri ingehuurde advocaten werken met onjuiste informatie die is aangeleverd. Ik heb sterk het gevoel, dat mocht er ooit een Rivierenland Cup komen voor de beste onderneming, dat de Avri hier niet voor in aanmerking komt. Voor de poedelprijs maken ze meer kans. We zijn er." Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten