Foto:

De Veerbaas Vertelt: Financiële zorgen

  Column

Gemeenten in het Rivierengebied gaan gebukt onder de financiële tekorten en hebben in een brandbrief het Rijk om aandacht gevraagd voor de problemen. Daarbij vragen ze de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om extra geld. Wethouders maken zich zorgen over de jaarlijks oplopende tekorten. De budgetten die van het Rijk worden ontvangen zijn niet toereikend. Naast dat de jeugdzorg een grote kostenpost is, hebben veel gemeenten moeite met basistaken als het onderhoud van wegen. In Culemborg en Tiel staat het water tot aan de lippen. We hebben dit kunnen lezen in De Gelderlander. De raden moeten zelf maatregelen nemen om hun financiën op orde te houden. De politiek zal niet steeds het geld bij de burger kunnen ophalen. Zij hebben al lang de tering naar de nering moeten zetten en kunnen bij niemand aankloppen. Inwoners zijn steeds goed geweest om via belastingenverhogingen, zoals rioolbelasting, OZB-verhoging en leges de gaten te dichten. Dan spreken we niet eens over de kostenverhogingen die door Avri straks in rekening worden gebracht.

Stokpaardjes race

We hebben de 4 mei herdenking en 5 mei feestelijkheden weer achter de rug. Het hele land kleurde oranje. Gelukkig is het overal goed verlopen en er kan worden teruggezien op een geweldig Koningsfeest. Goed verlopen is ook het protest van de actiegroep 'De Rodenburg moet blijven'. Zo mag je van mij best je ongenoegen kenbaar maken. Respectvol met elkaar omgaan, is veelal succesvol. Tussen alle feestelijkheden door mis ik nog wel de 1 mei viering, 'De Dag van de Arbeid'. Oorzaak de politieke versnippering? Er staan steeds meer nieuwe partijen en groeperingen op. Tegenwoordig zo'n twintig politieke richtingen en de beweging als de Gele Hesjes. Ik wil niet zeggen dat het nu beter is geworden. Wat nieuw lijkt te gaan worden is, dat de gemeenten in het Rivierenland op de langste dag van het jaar, de 'Stokpaardjes sponsorrace Rivierenland' gaan organiseren.

De vraag was, waar gaan we dat houden en wie doen er allemaal aan mee. Al snel kwamen de wethouders van de acht gemeenten die deel uitmaken van het Algemeen Bestuur Avri, met het voorstel dit te doen op het terrein van de Avri.

Uiteindelijk worden dáár de meeste stokpaardjes bereden. Niet alle stokpaardjes zijn al bekend. De duurste stokpaardjes komen, na te zijn gewogen op de weegbrug, in actie. Toonaangevend is Tiel met stokpaard Zinder/parkeergarage bereden door ruiter Frank Groen. Het stokpaardje van Culemborg, zwembad 'De Waterlinie', wordt bereden door Joost Reus en Gertjan Keller zal stokpaardje Lignum, de nieuwe sporthal Maurik, over de eindstreep proberen te brengen.

Ondanks dat van een viertal andere gemeenten de ruiters en hun paard nog niet zijn aangemeld, wordt ervan uitgegaan dat Govert van Bezooijen, de wethouder van West Betuwe met zijn stokpaardje De Pluk, van de oude gemeente Geldermalsen, als beste zal eindigen. Hij is een man met financiële ervaring. Directeur Erik de Vries van de Avri fungeert als jurylid.

Als compensatie voor de verhoogde lasten afvalstoffen mag iedereen gratis komen kijken. We zijn er. Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten