De Veerbaas Vertelt: Een moment van stilte

  Column

Christenen gaan de belangrijkste feestdag Pasen vieren. Zij herdenken dan de opstanding van Jezus Christus uit de dood. In de Bijbel staat dat Hij werd gekruisigd op de heuvel Golgotha.

Afgelopen zondag was het Palmzondag, in de kerken is stilgestaan bij de feestelijke intocht van Jezus met zijn discipelen. Aanhangers van Hem stonden langs de weg te juichen, zwaaiend met palmtakken. De schriftgeleerden en hogepriesters zagen dit gebeuren en zij kregen het gevoel de macht over het volk te verliezen.

Gevolg, crisisberaad onder de geestelijke leiders. We zitten in de Stille Week met Witte Donderdag, de dag waarop Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal gebruikte. Stille week 2019 geeft aan dat er in 2000 jaar Christendom niets is veranderd. Goede Vrijdag is voor mij een dag die me doet stilstaan bij het leven om mij heen. Ik word met mijn neus op de feiten gedrukt. Als ik het nieuws de revue laat passeren krijg ik een droevig gevoel.

We leven in een land met verschillende culturen, ieder zijn eigen geloof. We hebben nauwelijks tijd om stil te staan bij Goede Vrijdag. Het levert immers toch géén vrije dag op, dus waarom zouden we?

Mooi verhaal

"Twijfelen dat doen we allemaal weleens. De verzamelde verhalen zoals bijvoorbeeld de Bijbel, zijn geschreven door mensen. Toch kunnen die verhalen het kompas zijn voor de wijze waarop we naast en met elkaar zouden kunnen leven.

Ik hoorde een dominee zeggen: 'Als het niet waar is wat ik net vertelde, is het toch een mooi verhaal waar we de komende week iets aan kunnen hebben'. Ik vraag me af, wat Jezus tegen ons zou zeggen als Hij vanavond in het NOS -journaal het woord tot ons zou richten.

In de kerk hoor ik altijd dat Hij gekruisigd is om onze zonden op zich te nemen. Dat is voor mij een goedkoop verkoopverhaal, dat is je handen wassen in onschuld. Jezus heeft als mens onder ons gewoond en geleefd. Hij bracht vernieuwing onder de toen gevestigde orde. Gevolg, Hij werd gekruisigd. Mensen werden toen tegen elkaar opgezet en dat gebeurt nog. Is er anno 2019 iets veranderd?

In Rome kwamen alle kerkelijke hoge ambtsdragers bijeen om orde op zaken te stellen. Gelukkig is er nu wel een Paus die de problemen niet uit de weg gaat en ze bespreekbaar maakt. Hij gaat in gesprek met moslims of andersdenkenden. Gods boodschap in praktijk brengen, kijken wat ons samen kan brengen.

We zijn allemaal mensen met tekortkomingen, geschapen door God. Niet om eigen regeltjes en willetjes te verkondigen? Vreemd dat bisschop Punt aan pastoor Valkering heeft gevraagd of hij tijdelijk zijn functie zou willen neerleggen, omdat hij 'uit de kast is gekomen'. Pastoor Valkering is nu ineens een mens die we aan het kruis nagelen.

Goede Vrijdag, een dag van vallen en knielen. Een moment van stilte en aan jezelf de vraag te stellen: 'wie heb ik het afgelopen jaar gekruisigd'?

Ik hoop met Pasen weer overeind te mogen komen en de tijd te krijgen en mee mag werken aan een betere wereld. We zijn er. Ik wens u met allen die u lief zijn, mooie en fijne Pasen. Reageren kan: de veerbaas@gmail.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden