Foto:

De Veerbaas Vertelt: Vertrouwen

  Column

"Wie is er nog te vertrouwen? De tijd dat we blind op onze bestuurders konden varen lijkt ver achter ons te liggen. Bewust of onbewust worden we geconfronteerd met fouten die er gemaakt zijn. Verkeerde berekeningen waarbij verkeerde cijfers zijn gebruikt. Dat zal nog wat worden als straks de doorberekeningen aangaande het energieakkoord openbaar worden gemaakt. De hamvraag is dan direct hoe betrouwbaar zijn die. Wie krijgt de rekening daarvan gepresenteerd? Zo zijn er met mij veel mensen die voornemens zijn of al bezig zijn zonnepanelen aan te schaffen. Nu wordt ons voorgehouden dat een doorberekening van baten en lasten aangeeft dat de terugverdientijd ongeveer zeven jaar is. Daar worden allerlei berekeningen op losgelaten. Voor de stroom die je zelf niet gebruikt en levert aan de energiemaatschappij ontvang je dan geld. Ze noemen dat met een duur woord 'salderingsregeling'. Laat ik nu vandaag in de krant lezen, dat onze minister Wiebes deze 'salderingsregeling' in 2021 wil afschaffen. Dan krijg je voor de levering een fors lagere vergoeding. Dus de bezitters van zonnepanelen zijn de klos. Natuurlijk zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Wie in Den Haag durft daarvoor de maximale snelheid terug te draaien van 130 naar 120 kilometer en van 120 naar 100 kilometer? Dat zou van lef getuigen. Winst, minder verkeersslachtoffers, brandstofverbruik en onderhoudskosten van de auto gaan omlaag en zeker wordt de uitstoot van CO2 minder."

Stemmen

"Op 20 maart mogen we naar de stembus. We kunnen wel denken dat het niet zo belangrijk is, of ze doen toch wat ze in Den Haag willen. Ik weet dat de kloof tussen politiek en landgenoten steeds groter aan het worden is. Het vertrouwen kan op een dieptepunt zijn, toch zijn we allemaal verantwoordelijk voor wat er wel of niet gebeurt. Niet stemmen is weglopen van alle verantwoordelijkheden en onze democratie de rug toekeren. Uw stem is goud waard. Stemmen is een recht dat door onze voorouders is bevochten. We mogen stemmen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. We zijn dan toch op het stembureau en kunnen gelijktijdig onze stem uitbrengen voor het Waterschap Rivierenland. Let wel, die club zorgt ervoor dat naast het veilig houden van onze dijken, we ook veilig kunnen zwemmen, schoon oppervlaktewater en drinkwater hebben."

Vertraging

"Ik las in De Gelderlander dat de nieuwbouw van de Ida Gerhardt Academie vertraging kan oplopen. Het is de bedoeling dat bij het station een nieuw schoolgebouw komt. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, dat is de welstandcommissie, heeft het ontwerp afgekeurd. De gevelindeling zou niet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Er zouden te veel raampartijen zijn. Daarbij zou het niet passen bij het dorp. Of de woonwijk die daar wordt gerealiseerd dan zo mooi is? Het is net een kazerne. Geldermalsen heeft nooit enthousiast gereageerd bij de komst van deze school. Snel kwam de fusie scholengemeenschap Geldermalsen en Culemborg tot stand. Ik heb mijn twijfels over hoe spelletjes kunnen lopen. Het laatste woord is aan het college van burgemeester en wethouders. We zijn er."

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com.

Meer berichten