De Veerbaas Vertelt: West Betuwe van wal

  Column

"De raadsleden van West Betuwe zijn geïnstalleerd, de vorming van een college lijkt niet zo voortvarend te gaan als men vooraf had verwacht. Het schip West Betuwe is vertrokken met alleen waarnemend burgemeester Harry Keereweer aan het roer. Hij zal het eerst zelf moeten doen, nu wil dat niet zeggen dat dit een probleem is. Misschien is het in de beginperiode wel goed voor de nieuwe gemeente. Toch blijkt het voor Dorpsbelangen, zij moeten zien een juiste meerderheid van gelijkgestemden te krijgen in de nieuwe gemeente, niet zo gemakkelijk. Als ik beluister spelen er teveel eigen belangen en stokpaardjes bij de diverse partijen die deelnemen aan de besprekingen bij de vorming van een coalitie. Dat verwondert me. Het is nog pas enkele weken geleden dat het bidbook met veel vuurwerk werd gepresenteerd. Dat boek moest eigenlijk een leidraad zijn voor de nieuwe raad. Kennelijk hebben de raadsleden het bidbook, waarin de wensen van de zesentwintig kernen zijn weergegeven, al met de papiercontainer meegegeven. Als ze het bidbook als leidraad zouden nemen, moet er toch een coalitie gevormd kunnen worden. Ik adviseer de nieuwe raad eens de visie voor de komende twintig jaar van de oude gemeente Lingewaal te lezen, daarmee bedoel ik Het Manifest van Lingewaal. Nog net voor het samengaan werd er door de inwoners van Heukelum een visitekaartje afgegeven. Daar is een voorbeeld van samenwerking afgeleverd. De stadswal werd door de inwoners zelf gerestaureerd. In de oude gemeente Lingewaal kunnen alle kernen een voorbeeld zijn voor de nieuwe gemeente West Betuwe."

Knorhof

"We weten het allemaal nog wel, het staat bij velen nog op het netvlies. De grote brand in juli 2017, toen de varkensstallen van de Knorhof in Erichem in brand stonden. Duizenden varkens hadden geen enkele kans meer om te overleven. Het is lang stil geweest over een mogelijke herbouw. In plaats van dat de benodigde informatie middels een informatieavond richting burgers komt gaat dat gebeuren via de website. Zoals het er nu uitziet worden de stallen herbouwd voor het onderbrengen van vijfentwintigduizend varkens. De hamvraag is of gemeente Buren en provincie iets tegen de plannen kunnen doen. Ongetwijfeld zullen de actievoerders nog wel van zich laten horen."

Respect

"Nog even terug naar oudejaarsavond. De schade die is aangebracht aan eigendommen van anderen loopt weer de spuigaten uit. Wanneer treedt men werkelijk handhavend op. Wat bezielt mensen spullen van een ander te vernielen? Waar is het respect gebleven voor mensen die zich inzetten voor de veiligheid van u en mij? Ongelooflijk om politiemensen, brandweer, ambulancepersoneel te belemmeren in hun werk. Jammer dat enkele relschoppers in Waardenburg het steeds weer lukt de naam van hun gemeente zo in diskrediet te brengen. Lukt het de ouderen dan echt niet meer enige invloed uit te oefenen op dit schandalige gedrag? De gemeenschappelijke schade is geraamd op twintigmiljoen euro. Kosten waarvoor de goedwillende gemeenschap weer zal moeten opdraaien. We zijn er."

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten