Foto:

De Veerbaas vertelt: Water bij de wijn?

  Column

"De aanvallen op elkaar zijn voorbij. De tien politieke partijen hebben de strijdbijl begraven en lopen nu alle supermarkten af, om alle stroop die aanwezig is te kopen. Stroop zullen ze de komende weken wel nodig hebben. Het vormen van een nieuwe coalitie voor West Betuwe kan vlot verlopen maar voor hetzelfde geld kan het lang duren. Duidelijk is dat Dorpsbelangen als grootste partij het voortouw moet nemen. Zij zijn het eerst aan zet om een coalitie te vormen. We weten nog niet of na een eerste gespreksronde een formateur wordt aangesteld, die na onderzoek van de partijprogramma's en gesprekken met de partijen een voorstel maakt of liever een aanbeveling. We weten dat de winkelsluiting op zondag voor SGP en ChristenUnie heilig is. Ik heb begrepen dat er vier wethouders komen. De oude coalitie van Geldermalsen zou zomaar door kunnen gaan. Dat was Dorpsbelangen, SGP en CDA, zij hebben samen nu dertien zetels en dat zijn er twee tekort voor een meerderheid. Even voor alle duidelijkheid er komen eenendertig raadsleden. Ze zouden dat kunnen aanvullen met ChristenUnie. Wat betreft de openstelling op zondag, dat zou Dorpsbelangen dan buiten het coalitieakkoord kunnen houden en opnemen als vrij bespreekbaar. Dan worden alle klippen omzeild, principes blijven principes en niemand behoeft water bij de wijn te doen. De wethouders van Maanen en Wiendels kunnen blijven, ChristenUnie levert een nieuwe en gedegen wethouder van financiën en Dorpsbelangen schuift organisatiedeskundige Stappershoef in het college. De zaak kan dan snel rond zijn. In het andere geval, zonder SGP, kan het een moeilijke bevalling worden. In de glazen bol kijkende zouden PvdA en nieuwkomer GroenLinks wel eens de oplossing kunnen brengen, door samen te gaan werken en beide een halve wethouder te leveren. We zullen horen wat de kerstman met zijn rendier in de zak heeft meegebracht."

Afscheid

"Naast dat er van politieke helden afscheid wordt genomen, heeft Culemborg deze maand afscheid genomen van een man met grote verdiensten. Peter Brouwer is jarenlang met Kees van der Linden het gezicht en de grondlegger geweest van Culemborg Bijvoorbeeld. Onder de wekelijkse leiding van Brouwer behoorde de weekmarkt van Culemborg tot een van de grootste in het Rivierengebied. Meneer Peter Brouwer, ik denk dat ik namens veel vrouwen die op dinsdagmorgen de markt bezoeken en bezoekers aan Culemborg Bijvoorbeeld zeg, Peter bedankt voor waar je ons van hebt laten genieten."

"Het lijkt allemaal nog ver weg, achter de schermen is men alweer druk bezig om het fruitcorso in Tiel weer te laten schitteren. Ontwerpers zijn bijna klaar en de lassers kunnen na nieuwjaar beginnen.

Huidige voorzitter Vierstromenland, Rian Verwoert, draagt de voorzittershamer over aan Laurens Verspuij. Laurens is voor het corso geen onbekende en zal zeker het corsoschip op koers houden. Persoonlijk als veerbaas wil ik Rian danken voor wat hij heeft gedaan voor het Rivierengebied maar ook als wethouder van Neerijnen. Ik wens je nog veel mooie en gezonde jaren, samen met je prinses, op het Zorglandgoed Bloemfonteijn. We zijn er."

Reageren kan: deveerbaas@gmail.com

Meer berichten