Foto: Etienne Hessels

Ik praat wat af

  Column

De kop is er af. De eerste blog leverde in elk geval enkele gesprekjes op. Voor mij een bewijs dat deze aandachtig gelezen is. Een van de vragen was wat ik zoal in een werkweek doe. Zeker nu er amper representatieve activiteiten zijn. Dit laatste vind ik enigszins een pijnlijk punt. Want ik verlang er naar weer aan de gang te gaan met de tour onder de noemer #Stoopopdestoep. Ik voeg daar onmiddellijk aan toe dat mijn ongeduld heel betrekkelijk is. Zeker in vergelijking met de moeilijkheden die onze bedrijven en instellingen op dit moment ervaren als gevolg van de coronapandemie. Dan toch iets over mijn agenda. De werkweek begint meestal met een aantal interne afspraken, zoals werkoverleg met mijn secretaresse. Met de gemeentesecretaris bespreek ik allerlei zaken die met onze ambtelijke organisatie te maken hebben. Ook bereiden we de wekelijks vergadering van het college van burgemeester en wethouders voor. De dinsdag staat vooral in het teken van deze vergadering. We blikken terug op de achterliggende week. Ook informeren we elkaar over de zaken die in de verschillende portefeuilles spelen. We nemen eventuele uitnodigingen voor (digitale) bijeenkomsten door en spreken af wie deelneemt. De meeste tijd besteden we uiteraard aan de geagendeerde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorstellen en brieven die naar de gemeenteraad door moeten. Of om beslissingen over vergunningen of subsidieverzoeken. De ene keer hebben we vijf van die punten. Een andere keer zijn het er wel twintig. Sommige doen we af met een hamerslag. Andere punten vragen veel discussie. U hebt er vast wel een beeld bij. Aan het eind van de maand is op dinsdagavond een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering ben ik de voorzitter. Ik mag dan de discussies in goede banen leiden en zorgen dat de raad besluiten neemt. Mijn afspraken op woensdag en donderdag hebben meestal te maken met regionale aangelegenheden. Denk aan een vergadering voor de regio Rivierenland of de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Verspreid over de week heb ik nog verschillende persoonlijke contacten. Een felicitatiegesprek met een echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. Een gesprek met een raadslid over een lopende kwestie. Een overleg met collega’s over een regionaal vraagstuk. Een mailcontact met een Kamerlid over iets dat voor onze gemeente van groot belang is. Ik gebruik de vrijdag meestal als thuiswerkdag. Al werk ik in deze periode bijna alle dagen thuis. Mailtjes wegwerken, ambtelijke stukken doornemen en van opmerkingen voorzien, vergaderstukken voor de volgende week inkijken, de blog schrijven en ‘alle voorkomende werkzaamheden’. Als u het volgehouden hebt om tot dit punt te lezen, komt u vast tot de conclusie dat ik heel wat af praat. Dat klopt, want een groot aandeel in mijn vak is praten. Ik voeg er direct aan toe dat luisteren minstens zo belangrijk is. Zo ontdek je namelijk wat de ander bezighoudt en hoe hij of zij tegen zaken aankijkt. Wellicht daarover een andere keer meer.

Een mooi week toegewenst!

Hartelijke groet, Servaas Stoop

Reageren? Stuur dan een mail naar communicatie@westbetuwe.nl.

Blog burgemeester West Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden