Foto:

Werkbezoek van Statenleden aan Hellouw

Op uitnodiging van de fractie van de ChristenUnie in West Betuwe hebben leden van Provinciale Staten Hellouw bezocht. 

Hellouw - ‘’Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830, inzichtelijk te maken’’, aldus fractievoorzitter Fred Temminck. ‘’Er werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werden een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de Statenleden voor de zorgen die in het dorp leven. In het dorpshuis werden nog een aantal zaken nader geduid en vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan gemeenteraad en provincie.’’

Beeld van situatie

'’De Statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen. Fijn deze belangstelling vanuit de provincie en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden