Een van de vele slechte en gevaarlijke bermen in het buitengebied van West Betuwe. (foto: Wim Timmermans)
Een van de vele slechte en gevaarlijke bermen in het buitengebied van West Betuwe. (foto: Wim Timmermans) (Foto: Wim Timmermans)

Wegen West Betuwe in slechte staat

Groot oppervlak, weinig inwoners, veel wegen

Wim Timmermans

Raadsleden van West Betuwe stopten hun kritiek op de staat van de wegen in de gemeente niet onder stoelen of banken. Ze staken wel de hand in eigen boezem. De voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, hebben slecht voor hun wegen gezorgd. Het budget was te laag. Dus de achterstanden zijn nu groot en de spaarpot moet open.

Geldermalsen - De gemeenteraad boog zich over het nieuwe Beheerplan Wegen. Wethouder Jakoline Hartman (LLB) had geen goed nieuws. Er zijn forse achterstanden. De komende vijf jaar is er 15 miljoen euro extra nodig uit de spaarpot, de algemene reserve. Daarna moet het onderhoudsbudget omhoog om kapitaalvernietiging te voorkomen. Er is dan jaarlijks een miljoen euro extra nodig om de kwaliteit van de wegen op een basisniveau te houden; dit bedrag zal geleidelijk dalen.

West Betuwe is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen wegen, straten fietspaden en voetpaden. Ze moeten veilig gebruikt kunnen worden. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die ontstaat door achterstallig onderhoud. Het gaat in totaal om zo’n 520 wegen en straten. De gemeente gaat vooral aan de slag aan wegen en straten. Voor fiets- en wandelpaden wordt een lager kwaliteitsniveau aangehouden; daar wordt minder hard gereden en is de kans op schade of letsel kleiner.

Laten we het goed doen

De raadsleden staken de hand in eigen boezem. Een groot deel van hen zat eerder in de raad van Geldermalsen, Lingewaal of Neerijnen. Petra van kuilenburg zette meteen de toon: “Er is toen bezuinigd op het onderhoud van wegen. Laten we het nou eens goed doen.” Vrijwel iedereen viel haar bij. Johan Kerbel (CDA) stelde dat West Betuwe een typische plattelandsgemeente is: “Een grote oppervlakte met weinig inwoners en veel wegen. Dat lijkt me een goed argument om meer geld uit Den Haag te vragen.”

Linda van Willigen (CU) vroeg om meer geld voor fiets- en wandelpaden: “Kunt u dat niet binnen de begroting oplossen?” Hartman zag wel kansen. Vic Bogerman (D66) vond het allemaal veel geld: “We hebben al gaten in de begroting door de begraafplaatsen en het terughalen van taken op het gebied van handhaving en toezicht. Kunnen we het wegenbeheer meer spreiden in de tijd?” Hij kreeg zijn zin niet. Gian Bareman (SGP) wees op de extreem lage rente van dit moment: “kunnen we niet zaken doen met banken?”

Steun

De steun voor het plan van Hartman bleek groot. Het Beheerplan Wegen komt 7 juli in de raad; dan valt er een besluit. Dat is een goed moment want op dat moment wordt ook de Perspectievennota behandeld. Daarin wordt de koers uitgezet voor de begroting van de gemeente. Zo gauw als het budget beschikbaar is, zal als een van de eerste de lang verwachte herinrichting van de Voorstraat in Asperen opgepakt worden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden