Ondertekening contract door wethouder Ed Goossens en architect en partner Ronald Schleurholts van cepezed.
Ondertekening contract door wethouder Ed Goossens en architect en partner Ronald Schleurholts van cepezed. (Foto: )

Architectenbureau cepezed geselecteerd voor gemeentehuis

Geldermalsen - Voor de verbouwing van het gemeentehuis selecteerden we het Delftse architectenbureau cepezed. Voor de keuze van een architect volgde de gemeente West Betuwe een Europese aanbestedingsprocedure. 

Een deskundige commissie beoordeelde de schetsontwerpen van vier architecten volgens een vastgestelde selectieprocedure. Daarbij vroegen ze inbreng van inwoners, ondernemers, medewerkers, raad en Ongehinderd. Medewerkers, raad en Ongehinderd spraken hun eerste voorkeur uit voor cepezed. De samenleving had de voorkeur voor het schetsontwerp van Zenber. 

cepezed presenteerde een schetsontwerp met een transparante ontvangstruimte in een groene tuinrand. Het is een uitnodigend deels glazen paviljoen met een markant houten dak tegen de bestaande bouw aan, met functionaliteiten voor inwoners, ondernemers en de raad. De werkplekken zijn ingericht vanuit het principe rumoer, ruis, rust. Het ontmoetingshart hiervan wordt gevormd door de bestaande patio te overkappen in het midden van het gebouw .

Keuze voor cepezed

Architectenbureau cepezed scoorde op alle beoordelingscriteria het hoogst. Het plan van aanpak is realistisch en deskundig. Ze zien de risico’s en hebben ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen. Het schetsontwerp toont zowel binnen als buiten een herkenbare identiteit. De 26 kernen, de rivier de Linge en het landschap van de Betuwe hebben een belangrijke plaats in het ontwerp en de kleurstelling. Het bouwkostenoverzicht van cepezed kwam onder het meegegeven maximum bedrag uit. Een bouwkostendeskundige heeft het overzicht onder de loep genomen en bestempeld als haalbaar.

De keuze van de samenleving valt op Zenber

Via www.westbetuwe.nl/gemeentehuis konden inwoners, ondernemers en dorpsraden hun stem uitbrengen. Zij deden dit op één van de vijf onderdelen (identiteit) die we bij de architecten hadden uitgevraagd. In een film stelden de architecten zichzelf voor en toonden het onderdeel Identiteit in hun schetsontwerp. De samenleving stemde dus op basis van één onderdeel, de beoordelingscommissie keek naar meer punten.

Per huishouden kon één stem uitgebracht worden. Er zijn 680 stemmen uitgebracht. De eerste voorkeur van de samenleving viel op Zenber. Omdat we de mogelijkheid om te stemmen laagdrempelig willen houden, hebben we ook stemmen ontvangen van buiten de gemeente.

Waarom we de keuze van de samenleving niet overnemen

Toch kiest de beoordelingscommissie niet voor het ontwerp van Zenber, om verschillende redenen. In het schetsontwerp van Zenber is de entree aan de Dam van Isseltweg. Er is onvoldoende nagedacht over parkeermogelijkheden. Ook op andere vlakken is nog veel onzekerheid. Denk daarbij aan de duurzame installaties, de samenhang met de raadsfaciliteiten en de invulling van het werkplekconcept. Terwijl de architect weinig bouwkundige aanpassingen voorstelt, vallen de kosten maar net binnen het budget. Dit ziet de commissie als een te groot risico.

Selectieprocedure en criteria

De beoordelingscommissie volgde de selectieprocedure van een Europese aanbesteding. Architecten leverden een projectaanpak en een presentatie van de opgave in. In een persoonlijk interview werd duidelijk hoe de architect de samenwerking ziet. De presentatie van de opgave bestond uit vijf onderdelen: identiteit, integraliteit van de ambitie, synergie, duurzaamheid en bouwkosten. De samenleving stemde op basis van het onderdeel identiteit. Medewerkers op basis van identiteit, integraliteit en synergie.

Ontwerpteam 

Behalve de architect hebben we de afgelopen periode ook een ontwerpteam samengesteld. Het ontwerpteam bestaat naast de architect uit adviseurs op het gebied van installatietechniek, brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek, constructie, geotechniek, bouwkosten en duurzaamheid. Voor de selectie van de adviseurs is een meervoudig onderhandse aanbesteding gevolgd. Hierbij zijn adviseurs van ingenieursbureaus DGMR en Lievense geselecteerd.

Vervolg

Samen met de architect gaat het ontwerpteam aan de slag met een definitief ontwerp. Het schetsontwerp toonde de visie van de architect. In het definitief ontwerp kunnen dus nog aspecten wijzigen.

Het definitief ontwerp verwachten we eind 2020 te kunnen presenteren. Houd de ontwikkelingen in de gaten op www.westbetuwe.nl/gemeentehuis

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden