Verder onderzoek locatie Op 't Hof IKC Buurmalsen-Tricht

Verder onderzoek locatie Op 't Hof IKC Buurmalsen-Tricht

Tricht - De afgelopen jaren is gekeken naar een geschikte locatie voor een te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) voor de dorpen Buurmalsen en Tricht. Royal HaskoningDHV onderzocht de mogelijkheden. Ook was er een enquête onder inwoners. Dit resulteerde in twee opties: nieuwbouw op de huidige locatie van de basisschool Op ’t Hof in Tricht of op een locatie aan de Groeneweg in Buurmalsen. Voor die laatste werd de voorkeur uitgesproken. 

Uit recente ontwikkelingen blijkt echter dat een IKC aan de Groenweg niet haalbaar is. De gemeente kijkt nu alsnog naar de mogelijkheden voor Op ’t Hof. 

Wethouder Onderwijs Govert van Bezooijen: “Bij de locatie aan de Groeneweg wisten we op voorhand dat het lastig kon worden. Voor een school op die plek moet het bestemmingsplan namelijk worden gewijzigd. Bij zo’n wijziging heeft de gemeente onder andere medewerking nodig van de provincie. Dit plan past niet binnen het huidige beleid van provincie Gelderland. Ze hebben ons inmiddels laten weten hieraan geen medewerking te willen verlenen. De locatie Groeneweg is daardoor niet haalbaar. We hebben daarom besloten om de locatie Op ’t Hof in de dorpskern Tricht verder te onderzoeken.”

Onderwijsvoorziening op peil

De onderzoeken moeten uitwijzen wat er eventueel mogelijk is op de huidige locatie van de school. West Betuwe kijkt daarbij onder andere naar de effecten voor het dorp, haalbaarheid, financiën en het gebouw, maar ook naar verkeersveiligheid. Voordat er iets gaat gebeuren, moeten er nog veel stappen worden gezet. Het uiteindelijke doel is een IKC voor Tricht en Buurmalsen. Zo houden we de onderwijsvoorziening voor die kernen op peil.

In samenspraak met

Het is een project met vele stakeholders. Ieder met eigen belangen, voorkeuren en wensen. De mogelijke school in Tricht staat er niet zomaar. De gemeente wil hierin graag samenwerken met het schoolbestuur van Fluvium, de medezeggenschapsraad en inwoners. Zij worden dan ook nadrukkelijk betrokken in het proces.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden