Perceel langs de A2 aan de Ridderslag bij Beesd, waarvoor een zonneweide initiatief ligt.
Perceel langs de A2 aan de Ridderslag bij Beesd, waarvoor een zonneweide initiatief ligt. (Foto: Wim Timmermans)

Nog steeds op zoek: 100 hectare zon

in de toekomst kan zelfs kernenergie een optie zijn

Wim Timmermans

Vindt de gemeenteraad dat zonneparken mogen worden gemaakt op bestaande landbouwgrond of niet? Die vraag houdt al jaren de gemoederen in politiek West Betuwe bezig. Een concreet voorstel voor een zonnepark langs de A2 ten noorden van Beesd werd begin vorig jaar tegen gehouden. De raad wilde eerst beleid maken. Dat beleid is er nu. Een eerste voorstel werd vorige week voorgelegd aan de gemeenteraad met de vraag wat die er van vond.

Geldermalsen - West Betuwe wil in 2030 energie neutraal zijn. Dat is een hoge ambitie. Het betekent dat op korte termijn fors in wind- en zonne-energie moet worden geïnvesteerd. Dat zijn bekende technieken, die zich hebben bewezen. Verwacht wordt dat geleidelijk aan andere technieken beschikbaar komen. Tot 2030 is volgens het college naast zon op daken van bedrijven en woningen ook 300 hectare zon op andere plekken nodig. Dat zijn de nodige voetbalvelden. Er zijn tot 2030 drie raadsperiodes. In elke raadsperiode moeten er dus 100 hectaren zon bij komen.

Inmiddels liggen er 31 initiatieven voor zonneprojecten; samen zijn ze genoeg voor 300 tot 600 hectaren. Het college stelde de raad voor deze initiatieven door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen. Voor die beoordeling was een puntensysteem opgesteld. Maar de meeste initiatieven liggen op landbouwgrond. En juist daar spitste de discussie zich op toe.

Het college had in het puntensysteem landbouwgrond niet op voorhand uitgesloten. Het gaat maar om 1% van de bestaande landbouwgrond. De kwaliteit van sommige gronden is laag. Zonnepanelen kunnen ook ‘teelt ondersteunend’ worden ingezet; dat komt er op neer dat zacht fruit door de panelen kan worden beschermd tegen al te slecht weer. Bovendien werd al eerder bekend dat tussen 2000 en 2018 zo’n 1500 hectare aan landbouwgrond is verdwenen voor woningen en infrastructuur.

De raad gaf aan op zich zeker positief te staan ten opzichte van zonne-energie. Maar de overgrote meerderheid wilde geen landbouwgrond opgeven voor zon. Mario Kok (LLB): "Beleg eerst nou eens alle daken van bedrijventerreinen, gemeentelijke gebouwen, geluidsschermen en bermen langs de snelwegen en de Betuwelijn." Hij stond lijnrecht tegenover Andrea Zierleyn (GL) "Oorspronkelijk had heel Nederland een agrarische bestemming." Zierleyn, gesteund door haar collega's van D66 en PvdA, pleitte er voor landbouwgrond niet uit te sluiten. Henk de Man (DB) werd fel: "In de toekomst zou zelfs kernenergie een optie kunnen zijn. Dan hebben we die zonnepercelen zeker niet meer nodig." Jos van Maanen opperde het voorstel aan te passen: "Laten we nou gewoon met elkaar aanwijzen waar we wel en waar we niet zonneweiden willen, zijn we toch klaar." Daarmee was het pleit snel beslecht. Het college gaat het voorstel in die richting aanpassen. Wethouder Govert van Bezooijen (CU) zegde toe na de zomer met een nieuw voorstel naar de raad te komen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden