Foto:

Maatregelen om inwoners, ondernemers en organisaties te helpen

Geldermalsen - De Rijksoverheid zet allerlei stappen om de effecten van het coronavirus te beperken. In aanvulling daarop neemt de gemeente West Betuwe maatregelen om ondernemers, inwoners en organisaties te ondersteunen. Het gaat om een pakket van economische maatregelen. Deze zijn sinds 31 maart van kracht en gelden waar van toepassing tot 1 juni 2020. 

Wethouder Economisch Zaken, Ed Goossens, legt uit hoe dit pakket tot stand is gekomen: “Het pakket is opgesteld dankzij samenwerking binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De maatregelen zijn gebundeld in het pakket ‘Economische Ondersteuning’. We willen daarmee de economische en maatschappelijke gevolgen verzachten. De basis is voor alle veertien gemeenten hetzelfde. Gemeenten besluiten echter over de lokale invulling. Het college van West Betuwe verruimt enkele regels en gaat gemakkelijker om met betalingen, regelingen en leges. Daarmee laten we zien dat we onze inwoners en ondernemers helpen. Alleen samen komen we door de coronacrisis heen en gelijktijdig moeten we alles doen om de economische schade te beperken.”

Verruimen regels

De gemeentelijke maatregelen gaan onder andere over het verruimen van regels. Denk daarbij aan ruimere venstertijden voor het bevoorraden van winkels. Voor supermarkten is dat nu ook ’s nachts toegestaan. Daarnaast is er coulance als het gaat om het afhalen en bezorgen van maaltijden, de parkeervergunningen en –ontheffingen en de aanwezigheid van ondernemers die food producten verkopen op de weekmarkt. Ook versnelt de gemeente vergunningsprocedures voor bouwplannen zoveel mogelijk. Verder zijn alle parkeerautomaten tot 1 juni afgesloten.

Betalingen 

Op het gebied van betalingen zijn er veranderingen. De gemeente West Betuwe verruimt bijvoorbeeld de betaaltermijn van facturen. Zo ontstaat meer tijd om een factuur te voldoen. Ook handelen we betalingen sneller af. Voor wat betreft betalingen verlenen we uitstel en gaan we soepeler om met betalingsregelingen. De leges voor evenementen die niet doorgaan, brengen we niet in rekening.

Regelingen

We gaan ook soepeler om met bestaande regelingen. Het proces voor het aanvragen van een regeling verloopt sneller, zoals bij de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). We onderzoeken op korte termijn of uitstel van de belastingaanslagen financiële ruimte biedt voor ondernemers. Tenslotte is het voor langdurig werkloze jongeren eenvoudiger om een Participatiewet-uitkering aan te vragen. De zoekperiode van vier weken is tijdelijk stopgezet.

Wilt u bovenstaande maatregelen uitgebreid lezen? Kijk dan op de website van de gemeente West Betuwe. U vindt de laatste informatie op www.westbetuwe.nl/coronavirus.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden