Als het verkeer op de A2 stil staat, blijkt dat sluiptraject Beesd – Tuil – Waardenburg vaak iets sneller, met alle gevolgen van dien.
Als het verkeer op de A2 stil staat, blijkt dat sluiptraject Beesd – Tuil – Waardenburg vaak iets sneller, met alle gevolgen van dien. (Foto: Hans van Oosterhoudt)

Overlast sluipverkeer loopt spuigaten uit

De tijdelijke verkeerslichten leverden
niks op

Wim Timmermans

In West Betuwe loopt de jarenlange overlast van het sluipverkeer langs de A2 zwaar de spuigaten uit. Het college heeft nu een verkeersonderzoek uitgevoerd en komt met voorstellen voor maatregelen

Geldermalsen - In 2018 was de overlast in Beesd zo groot dat de gemeente Geldermalsen tijdelijke verkeerslichten plaatste. Het leverde niks op. Daarom wilde de raad een integraal verkeersonderzoek. Dat is door het college van West Betuwe uitgevoerd.

Als het verkeer op de A2 stil staat, blijkt dat sluiptraject Beesd – Tuil – Waardenburg vaak iets sneller, met alle gevolgen van dien. Een structurele oplossing voor de problemen op de A2 wordt niet voor 2030 verwacht. Op 31 maart komt het onderzoek in de raad aan de orde inclusief een voorstel voor het sluiptraject Beesd – Tuil – Waardenburg.Het college heeft een drietal maatregelenpakketten uitgewerkt. Het college wil snelheid verlagende maatregelen nemen op de Schuttersweg in Beesd en de Boutensteinseweg tussen Rumpt en Haaften.

Tegelijk wordt dan de A Kraal weg naar Rhenoy eenrichtingsverkeer. Ook zal het effect van de maatregelen de komende jaren worden gevolgd.Een tweede maatregel is een verkeerslicht op de Boutensteinseweg bij het viaduct over de A15. Er is nu geen geld voor, maar het college stelt de raad voor om bij de behandeling van de jaarlijkse begroting te bekijken of er geld voor beschikbaar kan worden gesteld. Een derde maatregel, eenrichtingsverkeer in de kern Beesd kwam ook uit het onderzoek naar voren. Deze maatregel wordt onhaalbaar beschouwd en is niet verder opgenomen.De raadsdiscussie is onverwacht al een maand eerder begonnen. Petra van Kuilenburg (LLB) kwam alvast met een dringende motie. Zij vroeg het college om op korte termijn maatregelen te nemen tegen sluipverkeer op een ander traject: de Zandweg Rijweg in Waardenburg. Daar is volgens haar regelmatig sprake van een gevaarlijke situatie. Zij dwong een stemming af.

De raad sprak haar sympathie uit, maar besloot het onderwerp in maart op te pakken in het kader van het integraal verkeersonderzoek.Over de plannen is overleg gevoerd met de werkgroep Sluipverkeer Beesd, de Ondernemersvereniging Beesd, het Betuwestrand en de Communicatiecommissie Rhenoy. Een informatieavond in Waardenburg is onlangs afgeblazen in verband met de Corona crisis. Om dezelfde reden ging de oordeelsvormende raadsvergadering van 16 maart niet door.

Die vindt nu plaats vlak voor de definitieve raadsvergadering op 31 maart. Die raadsvergadering vindt wel weer zonder publiek plaats; wederom vanwege Corona.Saillant detail: in mei 2019 stelde de raad nog unaniem de Regionale Mobiliteitsvisie vast. Er werd besloten een lobby op te starten om de problematiek van de A2 en de A15 op de Rijksagenda te zetten. Tegelijk werd ingestemd met het uitgangspunt dat de provinciale wegen versterkt worden om de A2 en de A15 te ontlasten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden