Dreigende sluiting school Est

Eslt - ''Er bereiken ons steeds meer berichten over een onzekere toekomst voor de basisschool in Est. 

Onze fractie maakt zich daar zorgen over. De aanwezigheid van een basisschool in een dorp is van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een dorp. Zonder basisschool dreigt een verregaande vergrijzing van de gemeenschap, het steeds meer ontbreken van voldoende jonge gezinnen en een directe bedreiging voor een bloeiend verenigingsleven.

Volgens onze informatie heeft Stichting Fluvium, waar OBS Est onder valt, het plan om de school te gaan sluiten. Wij realiseren ons dat Fluvium het bevoegd gezag is en niet de gemeente West Betuwe. Toch is dit een zorg die we als gemeente niet zonder meer kunnen negeren.

Ouders en andere inwoners van Est hebben al eerder en vaker een dringend appel gedaan om de school voor het dorp te behouden. Het argument dat het bestuur van Fluvium hanteert is dat er geen garantie gegeven kan worden voor een voldoende kwaliteit van onderwijs voor deze kleine school. Uit recente onderzoeken komt echter naar voren dat de school bovengemiddeld goed scoort. Ook in andere kleine kernen zien we dat basisscholen met kleine leerling aantallen het goed doen en hun bestaansrecht zeker bewijzen.

Onze fractie wil dan ook een dringend beroep doen op het college en met name op de portefeuillehouder om een uiterste inspanning te leveren die er voor zorgt dat de basisschool in Est blijft bestaan. Hij zou daarvoor op zeer korte termijn een dringend (bijna dwingend) en intensief gesprek aan moeten gaan met het stichtingsbestuur van Fluvium.

Is de portefeuillehouder bereid deze inspanning te leveren?

Kan daarbij aangegeven worden dat het de uitdrukkelijke wens is van de gemeente om de school voor Est te behouden?''

(Aangeleverd door: Fred Temminck, fractievoorzitter Christen Unie West Betuwe)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden