Inspreekster Martine Eerelman en voorzitter Cees van Laarhoven (beide links) van het Cultuurplatform West Betuwe volgen gespannen het debat.
Inspreekster Martine Eerelman en voorzitter Cees van Laarhoven (beide links) van het Cultuurplatform West Betuwe volgen gespannen het debat. (Foto: )

Cultuur en kunst en niet andersom

Cultuur en kunst zijn belangrijk voor de samenleving. In West Betuwe gaat het om uiteenlopende activiteiten: van de muziekvereniging, via dorpsfeesten, cultuureducatie en Ode aan de Linge tot musea.

Wim Timmermans

Geldermalsen - De raad debatteerde over de Kadernota Cultuur en Kunst. De nota stelt globale prioriteiten. Het college wil dat cultuur en kunst zich op de kernen en de dorpsgemeenschappen richten. Cultuur en kunst moeten verbinden. Ook wil het college de ambitie op dit beleidsveld verhogen en meer budget ter beschikking stellen.

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, culturele instellingen en vertegenwoordigers. Martine Eerelman sprak in namens het Cultuurplatform West Betuwe: "wij zijn een klankbordgroep van betrokken burgers die zich bezig houden met kunst en cultuur in de gemeente." Zij wees op het rijke verenigingsleven en de talloze nieuwe culturele initiatieven en adviseerde: "kijk vooral naar de samenhang met toerisme, onderwijs, erfgoed, monumenten en het sociaal domein. Cultuur staat niet op zichzelf." Zij riep de raad op om ambitie te tonen.

Verwarring

Veel raadsleden spraken zich uit voor meer ambitie op het gebied van Cultuur en Kunst. Maar er ontstond ook verwarring over de relatie met het subsidiebeleid. Dat moet nog geharmoniseerd worden en dat is politiek een gevoelig dossier. Het is ook complex. De harmonisatie van het subsidiebeleid gaat niet alleen plaats vinden in samenhang met het beleid op het gebied van Cultuur en Kunst. De harmonisatie is ook afhankelijk van nieuw beleid op het gebied van onder meer dorpshuizen, sport, jeugd en speeltuinen; en dat beleid komt pas aan het eind van dit jaar na de raad. Dan komt er duidelijkheid over de harmonisatie van subsidies. Dat hadden niet alle raadsleden goed op het netvlies. Het leidde tot een debat van meer dan een uur. Uiteindelijk stelde wethouder Rutger van Stappershoef de raadsleden enigszins gerust door een korte notitie te beloven waarin de samenhang tussen het te harmoniseren subsidiebeleid en de andere beleidsvelden duidelijk werd geschetst.

Cultuur en kunst

Vervolgens ontstond een levendig debat over de visie achter de kadernota. Annet IJff (PvdA): "ik heb het gevoel dat cultuur en kunst in het teken van de leefbaarheid wordt gezet. Dat vind ik jammer. Kunst is ook juist iets individueels." Rita Boer Rookhuizen (D66): " kunst lijkt het ondergeschoven kindje in de nota Cultuur en Kunst." Maar daar was Van Stappershoef het niet mee eens: "Ik zet juist in op die extra ambitie en dat extra geld om kunstmanifestaties als Ode aan de Linge, Waard-art of de kunstroute beter te kunnen helpen. Het zijn feestelijke manifestaties aan het worden en dat juich ik toe. Kunst moet er voor iedereen zijn en mensen verbinden."

De nota komt in de raad van 3 maart nogmaals aan de orde.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden