Logo weekbladwestbetuwe.nl

Controle bedrijventerrein Waardenburg

Waardenburg - De gemeente West Betuwe heeft op dinsdag 11 februari met de brandweer, politie, omgevingsdienst en Liander een integrale veiligheidscontrole gehouden. Dit is steekproefsgewijs gedaan bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Slimwei in Waardenburg.

Burgemeester Servaas Stoop is tevreden over de controle: "Dit soort controles doen we preventief voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. De meeste zaken waren in orde. De controleurs hebben enkele milieu overtredingen aangetroffen. Sommige brandblussers waren niet in orde. Het was een fijne samenwerking tussen de verschillende instanties. Zij werden bovendien goed ontvangen door de bezochte bedrijven."

Veiligheid vergroten

De overheid heeft onvoldoende zicht wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. Het doel van deze controle is de (brand)veiligheid te vergroten. En om eventuele ondermijnende activiteiten aan te pakken. Er is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid, controle op (afwijkend) stroomverbruik, goede arbeidsomstandigheden en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Meer berichten