Dries Mulder (SGP) bij de interruptiemicrofoon.
Dries Mulder (SGP) bij de interruptiemicrofoon. (Foto: )

Stevige botsing raad en college

Wim Timmermans

Hoge kosten incontinentiemateriaal

Geldermalsen Avri tarieven betekenen veel extra kosten voor mensen die incontinentiemateriaal moeten gebruiken. De raad kwam hen in 2019 financieel tegemoet, maar wilde in 2020 een stap verder gaan. Dat lukte, maar er was een stevig debat voor nodig.

In 2019 werden inwoners van West Betuwe geconfronteerd met fors hogere vaste kosten voor de AVRI. Mensen die veel incontinentiemateriaal gebruikten, werden extra hard getroffen. Zij kregen daarom tijdelijk een financiële vergoeding, tot er een nieuwe recycling lijn voor het incontinentiemateriaal komt. Dan wordt een apart inzamelsysteem opgezet. Maar de recycling lijn is vertraagd; pas april dit jaar komt er duidelijkheid. Daarom wilde het college de financiële tegemoetkoming verlengen.

Het leidde tot een verhit debat in de gemeenteraad. De raad vond unaniem de procedure om de tegemoetkoming aan te vragen te ingewikkeld. Dat moet eenvoudiger worden.

Het debat werd fel toen Dries Mulder (SGP) in een amendement voorstelde de regeling uit te breiden. Volgens Mulder waren "ten onrechte chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% van het minimumloon voor de tegemoetkoming uitgesloten." Ook vond hij dat naast incontinentiemateriaal ook medisch afval onder de regeling moet vallen. Dat moest bovendien allemaal met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Mulder vond het college tegenover zich. Wethouder Govert van Bezooijen (CU) rekende hem voor dat de kosten fors hoger kunnen uitvallen dan Mulder had bedacht. Hij wees er ook op dat de realisatie van de recycling lijn voor incontinentiemateriaal nog allerminst zeker was. Van Bezooijen: "En wat dan te doen? Moet de regeling dan permanent worden? Wat gaat dat dan door de jaren heen wel niet kosten?" Voor medisch afval komt er geen recycling. Dat moet hoe dan ook gewoon verbrand worden."

Het was de vlam in de pan. Fred Temminck (CU) vond het voorstel van Mulder sympathiek, maar inhoudelijk en financieel te ingewikkeld. Hij wilde vasthouden aan het collegevoorstel: "niemand wil deze mensen in de kou laten staan, maar dit gaat niet lukken. Het is te ingewikkeld. Laten we er beter over nadenken." Adriaan Hakkert (CDA), Frank Broedelet (VVD) en Henk de Man (DB) vielen hem bij.

De andere partijen, VWB, LLB, PvdA, D66 en GL, steunden Mulder vanaf het begin. Rita Boer Rookhuizen (D66): "er is solidariteit nodig met mensen die ongewild extra hoge zorgkosten hebben. Wij hebben ze met die extra kosten voor hun afvalverwerking opgezadeld. Daarom willen we dat vorige besluit repareren." Annet IJff (PvdA): "wij repareren dat. En ja, dat kost geld. Dat is nou eenmaal zo."

Na een schorsing won het kamp Mulder het pleit met een korfbaluitslag van 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Het is nu aan het college om de uitvoering van het ingewikkelde en omstreden besluit uit te voeren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden