Logo weekbladwestbetuwe.nl


jubilarissen Vrouwen van Nu Afdeling Herwijnen
jubilarissen Vrouwen van Nu Afdeling Herwijnen (Foto: Riek van der Meijden)

Jubilarissen Vrouwen van Nu

Herwijnen - Afgelopen woensdag 5 februari mocht Vrouwen van Nu Afdeling Herwijnen tijdens haar jaarvergadering stil staan bij het bijzondere feit dat 5 van haar leden al een behoorlijke tijd lid zijn.

De eerste drie dames op de foto 55 jaar lid, de andere twee dames respectievelijk 60 jaar en 50 jaar lid. Omdat het tegenwoordig niet meer zo vaak voorkomt dat leden zo lang lid blijven van een vereniging kwam een vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur naar Herwijnen om hen te huldigen.

Meer berichten