Extra ondersteuning voor mantelzorgers in West Betuwe

Geldermalsen - Sinds 1 januari geldt de nieuwe regeling Mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp. Deze regeling vervangt de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De nieuwe regeling is de uitvoering van de motie die de SGP indiende tijdens de Begrotingsraad van 7 november 2019. Voor inwoners die gebruik wilden maken van de oude regeling, is een overgangsregeling ingesteld.

De regeling Mantelzorgvouchers huishoudelijke hulp biedt wat de naam al zegt. Het is voor de mantelzorger die overbelast dreigen te raken. De mantelzorger kan dan enkele uren (extra) huishoudelijke hulp aanvragen. De inwoner betaalt een eigen bijdrage van 5,40 euro per uur en de gemeente betaalt de rest. De (extra) huishoudelijke hulp wordt gegeven in de woning van de mantelzorger.

Wethouder Ton van Maanen is blij dat de regeling blijft voor mantelzorgers: "Mantelzorgers zijn een belangrijk deel van de samenleving. Hun inzet en moeite vergroot de leefbaarheid in de samenleving. Ze zijn van grote toegevoegde waarde voor zowel professionals als de andere familieleden. Daarom vind ik het belangrijk dat we als gemeente die inwoners ondersteunen waar dat maar kan. In dit geval door een bijdrage te doen als zij zelf huishoudelijke hulp nodig hebben."

Overgangsregeling

De oude regeling HHT kon ook aangevraagd worden door inwoners die tijdelijk extra ondersteuning in de huishouding nodig hebben. Voor inwoners die het vorig jaar hadden aangevraagd voor 2020, is er een overgangsregeling. Dit houdt in dat zij nog een halfjaar van de regeling gebruik kunnen maken. Tijdens dat halve jaar gaan we met elkaar in gesprek om alternatieven te bekijken en bespreken. Hiervoor werken wij samen met Welzijn West Betuwe.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.

Meer berichten