Anne Kaldenberg en Koen Bijl hopen dat veel lopers zich aanmelden, ze tonen het herinneringsshirt van een vorige editie
Anne Kaldenberg en Koen Bijl hopen dat veel lopers zich aanmelden, ze tonen het herinneringsshirt van een vorige editie (Foto: )

West Betuwe gaat bevrijdingsvuur halen

Cess Hoogteyling

Op 5 mei dag van saamhorigheid

Jaarlijks wordt er uit alle windhoeken van het land in Wageningen, Stad der Bevrijding, het bevrijdingsvuur opgehaald. Lopers brengen dan het vuur met een brandende fakkel naar hun woonplaats. De Stichting Lingewaalloop in Herwijnen, die in de oude gemeente Lingewaal al enkele malen het bevrijdingsvuur in Wageningen heeft gehaald, wil ook dit jaar het vuur weer ophalen. Het idee is geboren om dat als één gemeente te doen. Dat alle Oranjeverenigingen in deze de krachten bundelen.

Herwijnen – De Stichting Lingewaalloop heeft hierin het voortouw genomen. Anne Kaldenberg en Koen Bijl willen zich daarvoor inzetten. Zij zouden graag zien dat alle Oranjeverenigingen gaan meedoen. Koen Bijl: "Wij gaan het dit jaar weer halen en hebben het draaiboek. Toen we met het plan kwamen, was het Marjan van Ooijen uit Asperen, die het idee opperde de krachten te bundelen. Daarop hebben we positief gereageerd." Anne Kaldenberg neemt de verantwoording voor een groot deel van de administratie. De mannen vertellen dat ze graag zouden zien dat alle Oranjeverenigingen uit de gehele gemeente West Betuwe mee gaan doen.

75 jaar bevrijding

Dit jaar 75 jaar bevrijding moet samen gevierd worden, is de mening. Gedacht wordt dat er uit de gehele gemeente zich 150 lopers aanmelden. Die gaan met drie bussen naar Wageningen en vandaar rond half vier in een estafetteloop het vuur naar Geldermalsen brengen. De lopers komen dan rond acht uur aan. Vanaf de Kostverlorenkade komen alle lopers in de formatie van de Nederlandse driekleur bij het gemeentehuis aan. Burgemeester Stoop zal ze daar verwelkomen. Na het nuttigen van een broodje en koffie, waaien de lopers uit in de richtingen Ophemert, Lingekant en Waalkant. Vandaar de drie bussen. Het is de bedoeling dat in alle kernen het bevrijdingsvuur wordt binnen gebracht en op een markant punt de bevrijdingsvlam wordt ontstoken.

Medewerking

Anne: "We krijgen van diverse kanten medewerking. Welzijn West Betuwe is er daar een van. Het is de bedoeling dat er ook EHBO'ers en begeleiders op fietsen meegaan.

Alle lopers krijgen een herinneringsshirt." Het beloofd een indrukwekkend evenement te worden. Het vuur voor jouw dorp of stad ophalen bij hotel De Wereld in Wageningen. Het hotel waar de vrede werd getekend.

Inschrijving

Vanaf 12 jaar mag je meelopen. Inschrijven voor de Nationale Bevrijdingsvuurestafette voor 18 februari naar: Annekaldenberg@gmail.com

Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en geboortedatum in te vullen.

Voor jong en oud, die niet de gehele route mee mogen of kunnen lopen, is het wel mogelijk het laatste stukje vanaf Kostverlorenkade mee te lopen.

Voor meer algemene informatie: www.bevrijdingsvuur.nl

 

Meer berichten