De Stationswijk in Geldermalsen krijgt zijn speeltuin

Geldermalsen - Na een periode van 2 jaar plannen en ontwerp maken, overleg met bewoners en gemeente en fondsenwerving wordt in week 4 gestart met de realisatie van de speeltuin op het door de gemeente beschikbaar gestelde terrein, hoek Sleedoornstraat- Burgemeester van Geusauweg .

Naast de speelfunctie wordt het ook een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners, waar de nodige activiteiten plaats zullen vinden. De benodigde financiële middelen zijn verkregen door bijdragen van: • Gemeente West Betuwe (Voorziet het terrein tevens van 2 banken en een prullenbank) • VSBfonds (Het motto van het fonds: "iedereen doet mee". Het fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land.) • Oranje fonds (Het Oranje fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving.

Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje fonds.) • Jantje Beton (Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Het motto van het fonds is: STOP NOOIT MET SPELEN!)

• Stichting Boschuysen (De doelstelling van dit fonds is o.a. de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen.) • Rivierenlandfonds (Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.) • Lingense Alliantie (Werkt aan een verbetering van spoor, station en stationsomgeving in Geldermalsen en derhalve ook graag betrokken bij verbeteringen in de Stationswijk). • Wijkbewoners (De betrokkenheid van de wijkbewoners is groot bij de speeltuin wat geresulteerd heeft in, naast veel interesse, ook in een substantiële financiële bijdrage). • Fruitmasters • Makelaardij van Brenk Geldermalsen Inmiddels is er opdracht gegeven aan Hovenier de Bruin uit Geldermalsen voor inrichting en groenvoorziening van het terrein en aan firma Boerplay voor leveren en aanbrengen van de speeltoestellen.

Op 23 jan is de hovenier gestart met de inrichting van het terrein.

Met vriendelijke groet Bestuur Stichting Speeltuin Stationswijk Francis van Tilburg (voorzitter) Ilse van Dalen (secretaris) Iris van Lakerveld (penningmeester) Rinus van Ommeren (algemene zaken)

Meer berichten