Discussie met de zaal
Discussie met de zaal (Foto: )

West Betuwe: veel laaggeletterden

Wim Timmermans

Maar hoe krijg je ze naar de bieb?

Geldermalsen - Een fors deel van de inwoners van West Betuwe in de leeftijd van 16 tot 65 jaar is laag geletterd. Zij hebben moeite met lezen, rekenen, schrijven en digitale media. De bibliotheek biedt talloze mogelijkheden en cursussen aan om hier wat aan te doen. Maar hoe krijg je laaggeletterden naar de bieb om te leren lezen?

De cijfers zijn verrassend. Meer dan 2000 inwoners in West Betuwe zijn laaggeletterd. Laaggeletterden zijn vaker dan gemiddeld werkloos; hebben vaker een uitkering en schulden; en zijn minder gezond dn anderen. Ze kunnen belangrijke informatie op formulieren van het rijk of bijsluiters van medicijnen niet lezen. Mensen die goed kunnen lezen zijn gelukkiger, zelfstandiger, gezonder en sociaal actiever. Alle reden om iets te doen aan laaggeletterdheid.

En dus willen rijk en gemeente de laaggeletterdheid terug dringen. Juist bibliotheken kunnen hier veel aan doen. Ze stoppen er ook veel energie in. Maar het is een lastige klus. Wie laaggeletterd is, houdt dat vaak liever voor zich; wordt er niet graag op aangesproken en gaat zeker niet vanzelf op cursus.

Wethouder Rutger van Stappershoef (DB): "de grote vraag is hoe je ze vindt, bereikt en ondersteunt. Maar bovela: hoe stimuleer je ze om te gaan leren lezen, rekenen en schrijven, of digitaal te gaan? De bibliotheek heeft daar veel kennis en ervaring mee, maar hoe krijg je ze daar? Ik zie een belangrijke rol voor aan de ene kant het sociaal team, de welzijnsorganisaties, de huisarts, en aan de andere kant bedrijven, verenigingen, sportcoaches, schuldhulpmaatjes. Zij weten om wie het gaat en kennen ze goed."

De raad liet zich over de mogelijkheden informeren in De Pluk. De bibliotheek en haar partners lieten zien wat er allemaal mogelijk is. Zo zijn er heel veel acties gericht op de allerjongsten:: baby's, ukkies en kleuters kunnen er kennis maken met lezen. De bieb kan ook medewerkers van welzijnsorganisaties trainen om laaggeletterden te herkennen en te stimuleren om alsnog lezen te leren.

Tijdens de discussie kwam ook de communicatie door de gemeente zelf aan de orde. Veel teksten bevatten jargon, beleidstaal en juridische termen. Het is nog geen Jip-en-Janneke-taal. Hugo Schoute (Stichting Mozaïek) vertelde over de training via de bibliotheek om laaggeletterdheid te ontdekken: "als je het weet, zie je het. Maar dan moet je mensen heel omzichtig aan spreken. Ze willen het vaak nog niet weten. Je krijgt ze niet zomaar op cursus. Ze moeten een drempel over. Dat kost veel tijd. Geef daarom organisaties en verenigimgen training! Zij kunnen heel veel betekenen. Prikkel en beloon ze als zij mensen aandragen. Dan gaat het snel."

Van Stappershoef gaat plannen maken om laaggeletterdheid aan te pakken: "West Betuwe neemt veel diensten af van de bieb. Er komt één beleid voor Wet Betuwe. Hij wil lokale netwerken, van de huisarts tot de vereniging betrekken. In het najaar komt hij met voorstellen naar de gemeenteraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden