Directie Jan Harmenshof Frank Koelen en Hannie Kerkhof nemen voor de tweede keer het predicaat Excellente School in ontvangst van Youssef Louakili hoofd basis onderwijs, namens de minister.
Directie Jan Harmenshof Frank Koelen en Hannie Kerkhof nemen voor de tweede keer het predicaat Excellente School in ontvangst van Youssef Louakili hoofd basis onderwijs, namens de minister. (Foto: )

Jan Harmenshof weer vlag excellente school

Januari 2017 werd de openbare basisschool Jan Harmenshof verblijd met de boodschap dat de school het predicaat Excellente School werd verleend. Het is niet vanzelfsprekend dat dit predicaat voor altijd is. Om de drie jaar wordt door de inspectie de afweging gemaakt of de school het predicaat weer wordt toegekend. Maandag was de inspectie aanwezig om het predicaat Excellente School voor de tweede maal toe te kennen aan de Jan Harmenshof school.

Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Jan Harmenshof school, in het centrum van Geldermalsen met 280 kinderen, maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Fluvium. Maandag was iedereen in feeststemming. Hannie Kerkhof en Frank Koelen, zij vormen de directie van de school, mochten het predicaat Excellente School in ontvangst nemen. Frank Koelen: "Als school word je onder een vergrootglas gehouden. Eenmaal zo'n erkenning, wil je die ook graag behouden, dat is begrijpelijk. Daar werk je als team iedere dag aan, jaar in jaar uit." In het land zijn ongeveer 6500 basisscholen en zo'n 70 scholen hebben het predicaat Excellente School. Wat de Michelinster in de horeca is, is het predicaat Excellente School bij het onderwijs.

De Jan Harmenshof school staat bij de inspectie al jaren goed aangeschreven. Hannie Kerkhof: "De inspectie had aangegeven dat we best voor het predicaat in aanmerking zouden kunnen komen, gezien zijn ervaringen op onze school. Het team en medezeggenschapsraad vonden het wel een uitdaging. Toen hebben we de aanvraag voor het predicaat ingediend." Het is begrijpelijk dat dan pas het grote werk begint. De school werd ontworpen aan een groot onderzoek, pas toen de inspecteur had aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs op de Jan Harmenshof goed was, ging de procedure van start. Op de school werd onder leiding van Rose Staritsky de Engelse les ingevoerd. Rose, die zelf naast het Engels de leerlingen van groep 7 en 8 klaarstoomt voor het voortgezet onderwijs, is de motor in de Engelse lessen. Koelen: "Dat betekende dat ook alle andere leerkrachten met het geven van Engelse taal in hun groep, zich die taal weer meester moesten maken. Ze gingen daarvoor zelfs naar Engeland om de taal in alle vormen te leren.

Partner scholen

Door het Engels wat de kinderen in alle groepen leren en de moderne techniek is de wereld voor de leerlingen van de Jan Harmenshof groter geworden. De kinderen hebben contact met een basisschool in Finland, Griekenland, Engeland en Spanje. Wilt u meer weten over deze school, ga dan naar: www.janharmenshof.nl

Meer berichten