Scholingscursus voor vrouwen

Voor het 39e achtereenvolgende jaar organiseert de werkgroep PSC in Geldermalsen een scholingscursus speciaal voor vrouwen, met als overkoepelend thema ‘Scenario’s voor de toekomst van West Betuwe’. Servaas Stoop, de kersverse burgemeester van West Betuwe, hoogleraar en dijkgraaf Co Verdaas van het Waterschap Rivierenland en PvdA coryfee Hans Spekman, tegenwoordig directeur van het Jeugdeducatiefonds, bevinden zich onder de gastsprekers. Ook wethouders Jacoline Hartman (ruimtelijke ordening) en Govert van Bezooijen (duurzaamheid) van West Betuwe zijn van de partij.

Allen verkennen met de deelneemsters hoe het aanzien van West Betuwe in de nabije en verre toekomst gaat veranderen. Wat betekent de dringend noodzakelijke aanpak van de woningnood, de landbouw, de energietransitie en mobiliteit voor het Nederlandse landschap en specifiek voor het Rivierengebied en West Betuwe? De inmiddels langs de A15 verrijzende windmolens zijn daarbij nog maar het begin. En hoe zorgen we voor maatregelen die voor iedereen betaalbaar en haalbaar zijn? Een forse klus aangezien een deel van de inwoners nu al grote moeite heeft om financieel mee te kunnen doen. Samen met Hans Spekman wordt aandacht aan de armoedeproblematiek besteed.

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten op de maandagen 3 en 17 februari en 9 en 23 maart. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagexcursie die in het teken van het thema staat. De cursus is voor vrouwen in West Betuwe, belangstellende vrouwen vanuit buurgemeenten zijn ook welkom. Meer informatie op www.pscgeldermalsen.nl.

De kosten voor de cursus bedragen € 20,- te voldoen op de eerste cursusavond. Het is ook mogelijk een afzonderlijke cursusavond bij te wonen, de kosten bedragen dan € 7,50. Deelname aan de excursie (inclusief diner) € 25,00. Eveneens te voldoen op de eerste cursusavond. De cursusavonden worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen, aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Opgave voor deelname aan de cursus kan via e-mail: pscgeldermalsen@gmail.com onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Telefonisch aanmelden kan op dinsdag 21 januari bij Marian van Meenen ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur: 0345-572217.

Meer berichten