Druk bezochte avond over mogelijke biogascentrale in Geldermalsen
Druk bezochte avond over mogelijke biogascentrale in Geldermalsen (Foto: )

Beeldvorming initiatief biogascentrale

Wim Timmermans

Spervuur vragen en antwoorden

Geldermalsen. Wat betekent de eventuele bouw van een biogascentrale op het Grondstoffenpark Avri? Daarover ging een druk bezochte avond in de raadszaal van West Betuwe. Met een een spervuur aan vragen. En antwoorden.

Het bedrijf RE-N wil een installatie voor biogas realiseren op het Avri terrein en mest omzetten „in duurzame energie." De provincie Gelderland gaat over de vergunning. De rol van de gemeente is formeel niet groot. Het initiatief is strijdig met het bestemmingsplan: de silo's zijn te hoog. Op dat punt moet de gemeente aangeven of er onoverkomelijke bezwaren zijn.

Het college had twijfels over het initiatief. Over de stikstof problematiek, overlast voor omwonenden en de duurzaamheid van biogascentrales. Vandaar een avond met inwoners, initiatiefnemer, politici en beleidsambtenaren. Het leidde tot een spervuur aan vragen. En tot een mix van antwoorden, feiten, meningen en rekensommen. En tot blijken van wantrouwen tot en met tevredenheid. Zowel tijdens de vergadering als daarna.

Bij inwoners is de Avri niet populair: „Zorg nou eerst voor een goede vergunning voor de huidige groenverwerking bij de Avri." „Biogasinstallaties leiden tot geur- en geluidoverlast en verkeershinder." „Voor de miljoenen subsidie die in zo'n installatie gaan, kun je veel varkensboeren opkopen. Dan los je het echte probleem op." „U zegt dat er in een straal van 30 kilometer voldoende mest beschikbaar is. Dat gaat over Brabant, hier in deze omgeving is nauwelijks mestoverschot. Waarom moeten wij het mestoverschot van Brabant hier oplossen?" „Hiermee wek je net zoveel energie op als twee windmolens."

De initiatiefnemer probeerde de onrust weg te nemen. „Het gaat om een de nieuwste installatie. Overslag en verwerking van mest vindt uitsluitend binnen plaats. Dan is er geen overlast." „Er is in de omgeving voldoende mest beschikbaar. Het lost een deel van het huidige mestprobleem duurzaam op." „Er zijn per uur twee extra vrachtwagenbewegingen nodig."

De politici probeerden de informatieberg te duiden. „Het is wel een supermoderne installatie. We willen in 2030 energieneutraal zijn" „Als ze die silo's bij wijze van spreken onder de grond stoppen, past het in het bestemmingsplan en kunnen we niets, tenzij de onrust groot is." „Hoezo voldoende mest binnen 30 kilometer? Je kan helemaal niet afdwingen dat die mest alleen daar vandaan komt." „Ze zeggen dat de Knorhof alleen door mag, als deze installatie er komt." „We moeten van het aardgas af. Maar als die installatie duurzaam biogas produceert, mogen we dat in een aantal wijken wel gebruiken."

Avondvoorzitter Vic Bogerman (D66) was tevreden over de open en betrokken discussies. Hij constateerde ook dat er nog veel meer vragen zijn: „het zou zomaar kunnen dat we nog eens bij elkaar moeten komen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden