OBS Est blijft open

Als het aan de inwoners van Est ligt is ‘één ding zeker, de school blijft open! Hier is breed draagvlak voor onder de ouders, maar ook bij andere betrokkenen die in het dorp wonen. OBS Est is een kleine school, een begrip in de regio en van grote maatschappelijke waarde voor het dorp.

Est - Donderdag avond 9 januari vond een openbare informatieavond plaats op OBS Est. Onderwerp van deze avond waren de verschillende scenario’s voor de toekomst van OBS Est. Centraal hierbij staat de vraag of de school in Est open kan blijven dan wel moet sluiten. Grote afwezige deze avond was bestuursvoorzitter van Fluvium, Jeroen Goes, dit tot teleurstelling van de aanwezigen. Op zijn aangekondigde komst was met name door de ouders gerekend.
Het was een avond vol energie, waarin diverse gastsprekers hun visie op de toekomst van de school deelden met een groot aantal aanwezigen. De aanwezigen waren zeer te spreken over de bijdrage van gastspreker Jolette van der Netten van Stigt die vertelde op welke wijze zij OBS De Klepper in Zoelmond hebben weten te behouden. Deze kleine school heeft inmiddels een ongekende groei doorgemaakt.
De standpunten waarom OBS Est mogelijk zou moeten sluiten, dan wel verplaatsten of fuseren met andere scholen zijn naar mening van de aanwezigen op deze informatieavond onvoldoende onderbouwd door Fluvium. Dit is ook kenbaar gemaakt aan het bestuur. Voorlopig zit er groei in het aantal schoolgaande kinderen in Est, de aanmeldingen zijn in volle gang er zijn voldoende aanmeldingen voor de komende jaren en de ouders zijn meer dan tevreden over de kwaliteit van de school. De afgelopen 4 jaar behoort OBS Est tot de sterkst scorende kleine scholen in de omgeving. Een geweldige prestatie van het onderwijzend team en de kinderen!
Op korte termijn zal door het bestuur van Fluvium een ouderraadpleging worden gedaan en zullen de gesprekken over verschillende scenario’s met de medezeggenschapsraad worden gevoerd. Als het aan de ouders en dorpsgenoten ligt, is de uitkomst hiervan al bekend! De school blijft open!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden