Het schoolplein is het ontmoetingspunt voor de kinderen. Ze kunnen er veilig spelen, terwijl de ouders het sociale toezicht houden of er niets gebeurd wat niet door de beugel kan
Het schoolplein is het ontmoetingspunt voor de kinderen. Ze kunnen er veilig spelen, terwijl de ouders het sociale toezicht houden of er niets gebeurd wat niet door de beugel kan (Foto: )

Woningen belangrijk voor leefbaarheid Est

Inwoners van Est maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun dorp. Leefbaarheid komt in gevaar, winkels zijn al weg. Het voortbestaan van de basisschool is twijfelachtig. Woningbouw voor starters zou daar verandering in kunnen brengen. Namens de inwoners is er een werkgroep gevormd, die het probleem bij de politiek heeft aangekaart. Het college heeft de werkgroep in januari uitgenodigd voor een gesprek.

Cees Hoogteyling

Est - In de raadsvergadering van november werd, door Wimco Groenendaal van de werkgroep Est, het probleem aan de raadsleden voorgelegd. In een brief aan het college heeft de werkgroep hun zorgen kenbaar gemaakt. Het 'lobbycomité voor leefbaar Est' zoals ze zichzelf noemen, is ingenomen met de uitnodiging voor een gesprek met de burgemeester en wethouder van Bezooijen.

Martin Kershaw van de werkgroep: "We zijn blij met deze snelle uitnodiging. We gaan er in het volste vertrouwen heen. Zeker omdat er in het coalitieakkoord gesproken wordt over samen bouwen aan de leefbaarheid van de kernen. In het programma staat ook het onderwijs in de kleine dorpen. De school van Est staat daar met foto en al bij." Er is de laatste jaren in de voormalige gemeente Neerijnen wel gebouwd in Tuil en Haaften. Geldermalsen bouwde veel op de Plantage en Rhenoy. Nu de provincie het bouwcontingent heeft verruimd is er hoop aan de horizon voor de kleinere kernen. Volgens de werkgroep is er een goedgekeurd plan aan de Karneheuvelstraat voor 9 woningen en 3 zorgwoningen. Daarnaast is de wens het bestemmingsplan kassenterrein, van ondernemer Blom, te wijzigen naar een woonbestemming. De enkele woningen die wel gebouwd zijn in het dorp waren een duurdere doelgroep. Josje Kershaw: "De belangstelling voor betaalbare woningen is groot. Starterswoningen voor de jongeren van twintig tot dertig jaar. De leefbaarheid van het dorp is een groot goed voor de inwoners. Op school ontmoeten de kinderen elkaar, ze trekken met elkaar op en kunnen spelen op het schoolplein. Voor hén als kind, is dat bij hun verdere ontwikkeling erg belangrijk." De inwoners zijn blij dat er een nieuwe, enthousiaste beheerder is gevonden. Maar het dorpshuis heeft volgens de inwoners alleen bestaansrecht als het dorp leeft. Wimco Groenendaal: "Zo'n dorpshuis is de ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dat kan alleen maar blijven bestaan als er jonge en oudere mensen in het dorp wonen. Ik ben blij dat we een raad hebben die daarvan ook doordrongen is. Ze hebben dat uitvoerig in het 'Bidboek' aangegeven." De inwoners zijn blij dat Est een geweldige rijvereniging heeft.

Meer berichten