Minder regelgeving en meer vertrouwen

De raad van de gemeente West Betuwe gaat de nieuwe APV, algemeen plaatselijke verordening, vaststellen. De raad van West Betuwe heeft bij het samenstellen van de APV, gezorgd voor minder regeldruk voor de inwoners. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Met de nieuwe APV geeft West Betuwe aan deregulering serieus te nemen.

Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Om de strijd tegen deregulering aan te gaan, is lef en visie nodig. Het is de kunst om los te laten en vertrouwen te geven. In de oordeelsvorming voorronde werd duidelijk dat veranderingen in denken en doen niet altijd hand in hand lopen. De heer Maclaine uitte voorafgaande aan de bijeenkomst zijn zorgen over de sluitingstijden van de horeca. In Heukelum ondervinden de inwoners van het oude stadje veel overlast van het plaatselijke horecabedrijf. Reeks van klachten, over geluidsoverlast, de herrie op straat en het terras. Omwonenden moeten ramen sluiten voor de rook, het terras maakt deel uit van de straat. Er wordt om andere sluitingstijden gevraagd. In de nieuwe APV is men voornemens de sluitingstijden vrij te laten. De heer Kruit, voorzitter van de gezamenlijke dorpshuizen, was positief over de nieuwe APV. Voor hem is het geven van vertrouwen erg belangrijk. Samen afspraken maken en handhaven wanneer men zich niet aan de afspraken houdt. Voor hem is het ook belangrijk dat de dorpshuizen de ruimte krijgen, om veelal met de vrijwilligers uit het dorp, een gezonde exploitatie te kunnen voeren.

Sluitingstijden

Voorafgaande aan deze nieuwe verordening zijn er veel gesprekken geweest. Wethouder Rutger van Stappershoef heeft hierover vooral met de dorpshuizen gesproken. De dorpshuizen zijn voor de leefbaarheid van de kernen zeer belangrijk. Zij zijn de pilaren waarop de dorpen hun eigen cultuur kunnen behouden. De meerderheid van de raadsleden verwacht dat er perspectief blijft en dorpshuizen levensvatbaar zijn. Om tot deze regels te komen is er vooraf goed overleg geweest met horeca Nederland. Dit om niet in de regelgeving van de paracommercie te vallen. De meerderheid van de raad is voor meer vrijheid en vertrouwen, met duidelijke regelgeving en een eerlijke controle op de handhaving. Wat sluiting betreft zou de fractie van ChristenUnie dit niet over willen laten aan de uitbater. In het weekend zou de openingstijd tot 02.uur moeten zijn.

Vergunningen

Het is de bedoeling om voor jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning af te geven voor meerdere jaren. Burgemeester Servaas Stoop geeft aan wel te kunnen bijsturen bij overlast en het beschamen van vertrouwen. Wel zegt hij dat een melding altijd nodig is, voor het vormen van een dossier. Discussiepunten in de raad zullen nog wel de knalpotten en de verbranding van snoei- en rooihout zijn.

Meer berichten