De fractievoorzitter van de PvdA Annet IJff (l) is blij dat met de komst van Hennie Challik de partij met veel kennis wordt versterkt.
De fractievoorzitter van de PvdA Annet IJff (l) is blij dat met de komst van Hennie Challik de partij met veel kennis wordt versterkt. (Foto: )

Inwoners uit Est vragen aandacht voor nieuwbouw in hun dorp

Door Wimco Groenendaal uit Est werd bij de raad aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van het dorp. Sinds jaren is er geen nieuwbouw geweest en de school wordt mogelijk gesloten, met 575 inwoners lijkt Est een verlaten buurtschap te worden.

Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Namens de inwoners van Est werd burgemeester Stoop een petitie aangeboden en een maquette van de dorpskern. Met het verzoek om bij de nieuwe bouwplannen Est niet te vergeten. De raad ging unaniem akkoord het voorstel om 200 zonnepanelen aan te brengen op de Pluk. De gemeente komt voor subsidie in aanmerking en volgens wethouder Govert van Bezooijen is dit veiliggesteld. De raad stelde in een amendement, dat de besparing van energie niet ten gunste diende te komen aan de exploitatie van de Pluk, zoals het college dat voorstelde. De raad wil die opbrengsten betrekken in het totale subsidiebeleid. Het wijzigen van de komgrenzen was stof voor discussie. Enkele raadsleden, waaronder Annet IJff (PvdA) vragen zich af wat het doel is van de wijziging. Ze zijn wat achterdochtig. Zij mist de logica in het verhaal. Raadslid Jos van Maanen (SGP) geeft uitleg hoe het volgens hem precies zit. Voor hem is het een eenvoudige technische procedure. Ashley Karsemeijer (D66): "Het hele plan heeft voor ons geen schoonheidsprijs. Wij hadden graag gezien dat het ook met de inwoners die er mee te maken krijgen, was besproken." Wethouder Jacoline Hartman verzekerde de raad dat het geen enkele invloed zal hebben op eventuele bouwvergunningen in de toekomst. De raad stelde een krediet beschikbaar van 50.000 euro voor een planontwikkeling van het Heuff natuurterrein in Vuren. Het vroegere steenoventerrein wordt nu betrokken bij de dijkversterking Waardenburg - Gorinchem. Raadslid Jur van der Lecq (GroenLinks): "Wij zouden graag zien, dat het bedoelde terrein, het natuurgebied, de status daarvan intact blijft. Als er woningen gebouwd moeten worden, dan denken wij aan starterswoningen, doe dat dan langs de dijk. Daar is ruimte voor 'lintbebouwing'." De raad nam afscheid van het raadslid Edwin Loeff (VVD) door veranderde gezinsomstandigheden kan hij onvoldoende tijd besteden aan het raadswerk. Hij zal in de volgende raad worden opgevolgd door Frank Broedelet, geen onbekende in de raad. Fred Kloppenborg (PvdA) moest om gezondheidsredenen zijn werk neerleggen. Hij wordt opgevolgd door Hennie Challik. Zij heeft acht jaar ervaring in de raad van Neerijnen. Fractievoorzitter Annet IJff: "Ik ben erg blij dat we weer compleet zijn."

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden