Rienk Feddema maakt zich zorgen over de herinrichting.
Rienk Feddema maakt zich zorgen over de herinrichting.

Waar bouwen in het Heuffnatuurgebied?

Over het vroegere steenfabriek-terrein in Vuren, beter bekend als Heuffnatuurgebied, wordt al sinds 2006 gesproken. De raad van West Betuwe is voornemens 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingskosten. Het plan wordt gezien als een meeloopkans van de dijkversterking.

Cees Hoogteyling

Vuren – In het kader van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg, is volgens wethouder Jacoline Hartman van de gemeente West Betuwe, dit de kans om zowel de dijkversterking als de herinrichting van het Heuffnatuurgebied in één keer goed aan te pakken. Belangrijk is dat het Waterschap Rivierenland begin dit jaar het bedrijf BUKO, (bouwmaterialenhandel en container) heeft aangekocht. Dat maakt het weer mogelijk dat de dijkversterking buitendijks kan worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de discussie over het Heuffterrein, die overigens al loopt vanaf 2006, weer nieuw leven ingeblazen. Om enige kans van slagen te maken, trekken partijen als gemeente West Betuwe, Waterschap Rivierenland, Provincie en grondeigenaar Klop, gezamenlijk op.

De wens is om het dorp weer met de Waal te verbinden. In de loop der jaren is er over het plan al veel gesproken, inwoners hebben hun wensen kenbaar mogen maken. We zullen het mee gaan maken.

Huizen en natuur

Bouwen bij de rivier is volgens Rienk Feddema, de secretaris Stichting Vurense Uiterwaarden, en alle relevante beleidsnota's totaal onveilig. De plannenmakers zijn kennelijk nog niet doordrongen van onveiligheid en kosten die ontstaan nu de zeespiegel stijgt. Het na 2013 alsnog handhaven van het plan getuigd volgens Feddema dan ook van een tunnelvisie. Zijn hamvraag is waar er gebouwd gaat worden.

Feddema: "Gaan we bij de rivier of aan de dijk of allebei. In vele vergaderingen die zijn geweest over het Heuffnatuurgebied is altijd gesproken over 'wilde natuur' en niet over een uiterwaardenpark.

De Structuurvisie MER en het Masterplan zijn daarin duidelijk. Het huidige bos kent een vier keer bovengemiddelde plantendiversiteit, bijna tweehonderd plantensoorten, dan tel ik nog niet de vleermuizen en de ruim honderd vogelsoorten."

Hij vertelt zeker niet tegen bouwen te zijn, maar wel op de juiste plaats. Zo was in 2013 iedere betrokken partij louter voor lintbebouwing op de dijk. Alleen toen Buko niet weg wilde, kwam bouwen bij de rivier in beeld. Bouwen buitendijks bij de rivier is onveilig. We zijn dan overgeleverd aan de elementen.

Voor Feddema lijkt het willens en wetens dat hier sprake is van een tunnelvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden