Neuroloog spreekt in Parkinson café Tiel.

TIEL - Neuroloog mevrouw Hoogendoorn van ziekenhuis Rivierenland Tiel en parkinsonverpleegkundige mevrouw Antonet Peters-Vink bezoeken op maandagavond 25 november 2019 Parkinson Café Tiel. Om 19.00 uur gaat de zaal van het wijkcentrum Westroyen open aan de Predikbroedersweg 14 te Tiel, en het programma begint om 19.30 uur. 

Het onderwerp van dit parkinson cafe: Parkinson en medicatie. De ziekte van parkinson is een aandoening die zich kenmerkt door een tekort aan dopamine productie in de hersenen. 
Omdat bij de ziekte van parkinson er geleidelijk toenemend hersenweefsel verval plaats vindt, in bepaalde gebieden van de hersenen,  is dit een voortschrijdende aandoening. De medicamenteuze therapie richt zich met name op het aanvullen van het tekort aan dopamine in de hersenen. Dit kan op verschillende manier gebeuren hierover zal een deel van de lezing gaan.

Daarnaast kunnen de hersenen gestimuleerd worden door (aanpassing van) leefstijl zoals genoeg bewegen maar ook andere therapie vormen zullen aan bod komen. De lezing heeft een interactief karakter dus indien u op voorhand al vragen heeft schrijf ze op dan kunt u ze tijdens en na de lezing stellen.

Het Parkinson Café Tiel- Rivierenland organiseert 5 informatieve bijeenkomsten per jaar waarbij voorlichting door een deskundige centraal staat. Daarnaast zijn er nog ongeveer 25 repetities per jaar van het koor Zingen met P (P van Plezier). Dit koor wordt begeleid door een dirigent en een pianist.  Het Parkinson Café wil een plek zijn van ontmoeting, uitwisseling van informatie en lotgenotencontact. In december repeteert het koor op 2 december en 9 december en 16 december 2019. U bent van harte welkom op deze repetities die in hetzelfde wijkcentrum plaatsvinden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton den Hertog, telefoon:06-24378007.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden