Aan de tafels werd duidelijk, dat als de gemeente sociale woningbouw wil, zij wel voor bouwgrond moet zorgen.
Aan de tafels werd duidelijk, dat als de gemeente sociale woningbouw wil, zij wel voor bouwgrond moet zorgen. (Foto: )

Raadsleden kijken in de keuken van de woningcorporaties

De drie woningcorporaties die in de gemeente West Betuwe actief zijn, Kleurrijk Wonen, De Goede Woning Neerijnen en Woonstichting De Kernen, hebben vorige week uitleg gegeven over waar een woningstichting zoal mee te maken heeft.

Cees Hoogteyling

Geldermalsen - Tijdens de beeldvormende bijeenkomst werd door de drie woningcorporaties uitvoerig aandacht besteed aan de thema's: betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, de beschikbaarheid van deze woningen, de duurzaamheid en leefbaarheid.

Voor de belangstellende raadsleden, burgerraadsleden, leden van de wooncommissies en andere belangstellenden, was het de kans om eens iets te horen over de werkwijze van de corporaties en waarom ze soms woningen verkopen.

Een duidelijke uitleg waarom woningen in de sociale sector worden verkocht. Van welke factoren hangt sociale nieuwbouw af, hoe en wanneer worden woningen gerenoveerd.

Samen hebben de corporaties 4400 woningen in de verhuur, waarvan er 3600 onder het huurtarief van 651 euro zitten. Het zijn veelal één – en tweepersoonshuishoudens, slechts 20% bestaat uit gezinnen.

Wachtlijst

Er is een behoorlijke wachtlijst, belangstellend voor een woning staan ongeveer 3,5 jaar ingeschreven, dat wil niet zeggen dat ze allemaal actief zijn. Als men werkelijk gaat zoeken, zal het ongeveer negen maanden duren voor men in aanmerking komt. Opvallend is dat slechts 30 procent van de belangstellenden vanuit West Betuwe komt. De belangstelling van buiten de gemeente is best groot te noemen. Niet iedereen komt in aanmerking voor een huurwoning, daarvoor zijn de inkomsten van hen die hebben ingeschreven maatgevend. Bij verkoop van woningen door de corporaties wordt er wel rekening gehouden dat er verkocht wordt aan die groep, die niet voor huur in aanmerking komt.

Budget

De corporaties hebben jaarlijks een vast budget te besteden aan nieuwbouw, renovatie, verduurzamen en energiebesparend maken. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat is niet altijd gemakkelijk. De aanwezigen hebben dat ervaren. In groepen werden de mogelijkheden besproken en aangegeven hoe zij het zouden doen. Ervaren werd dat het niet zo gemakkelijk is al buitenstaanders soms denken. De aanwezigen hebben wel begrip gekregen voor de manier van verkoop. Woningen die verkocht worden moeten nodig gerenoveerd worden en dan is het wijzer de woning te verkopen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden