Toeristenbelasting wordt niet verhoogd

De raad van West Betuwe keurde de begroting voor 2020 in meerderheid goed, alleen de VVD stemde tegen. Het voorstel om de toeristenbelasting met bijna vijftig procent te verhogen, kreeg niet de volle steun van de raad. Voor burgemeester Harry Keereweer was het zijn laatste vergadering als waarnemend burgemeester van West Betuwe.

Cees Hoogteyling

Geldermalsen – De extra raadsvergadering waarin de begroting werd vastgesteld, was een avond met een stuntelend begin. De vorig jaar dure aangeschafte geluidsinstallatie liet het even afweten. Vooraf aan de goedkeuring van de begroting waren er door de politieke partijen een twaalftal moties en amendementen ingediend en daarover werden veelal lange discussies gevoerd. Burgemeester Keereweer moest de raadsleden regelmatig vragen het gezien de tijd vooral kort te houden om op tijd klaar te zijn. Ondanks dat de vergadering strak werd geleid, ontkwam men er niet aan om na het middernachtelijk uur afscheid te nemen van de tijdelijke burgemeester. De recreatieondernemers konden opgelucht ademhalen, dat na uitvoerige discussie de toeristenbelasting niet wordt verhoogd zoals het college voorstelde. Vooraf had de heer Geert Boskaljon van het recreatiepark De Rotonde in Enspijk, de raadsleden gewezen op de gevolgen van de verhoging en de eerder gemaakte afspraken. De verhoging zou de gemeente 50.000 euro extra hebben opgebracht. Amendement van GroenLinks betreffende de precariorechten (3,3 miljoen) om het geld van 2020 en 2021 te besteden, in overleg met de raad, aan het verminderen van lasten, haalde het niet. Tijdens de begrotingshandeling worden er altijd veel wensen kenbaar gemaakt, voor Diane de Zeeuw (VVD) veel wensen die niet betaalbaar zijn. Zij heeft vragen over de begraafkosten van 500.000 euro, het sociaaldomein met een tekort wat niet zomaar is op te lossen. Zij is tegen beloftes over nieuw beleid, voor de VVD gaat harmonisatie voor alles. CDA ziet graag zolang de nieuwe subsidieverordening er nog niet is, de oude van kracht blijft zoals die in de drie gemeenten werd gehanteerd. Het verhogen van kosten door de Avri wordt door de raad veroordeelt en vraagt de verantwoordelijke wethouder het ongenoegen van de raad over te brengen. Voor de ChristenUnie is West Betuwe een gezonde gemeente. De kosten voor alle plannen zijn niet toereikend en deze partij zou graag twee miljoen uit de reserve halen, om de plannen te bekostigen.

Afscheid

Aan het einde van de vergadering was het Jos van Maanen die namens de raad burgemeester Keereweer dankte voor zijn inzet als waarnemer van de gemeente West Betuwe: "Het was even wennen. We hebben veel waardering voor u. U hebt niet op de winkel gepast, u was overal en ingezet voor de openbare orde. Een bloemetje voor uw Maria en een kistje voor u."

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden