Op het speelterrein bij de oude school krijgt wethouder Hartman van Bertie van Gelderen de uitslag van het onderzoek overhandigd.
Op het speelterrein bij de oude school krijgt wethouder Hartman van Bertie van Gelderen de uitslag van het onderzoek overhandigd.

Dorpsraad brengt woningbehoefte in kaart

Dorpsraad van Buurmalsen heeft het huiswerk al gedaan. Dit jaar is de openbare basisschool De Malsenburg gesloten als gevolg van de fusie met de basisschool in Tricht. Vooruitlopend op de komende bestemming van het vrijkomende terrein, heeft het dorpshuis bestuur een onderzoek uitgevoerd naar de woonbehoefte in het dorp.

Cees Hoogteyling

Buurmalsen – De school was het kloppende hart van het dorp. Buurmalsen is een van de kernen in de gemeente West Betuwe die een goed functionerende dorpsraad heeft. De leefbaarheid van het dorp is voor de inwoners van Buurmalsen van groot belang. Het dorpshuis 'Ons Eigen Gebouw', wordt door enthousiaste inwoners gerund en het is geheel energiezuinig. Verenigingen maken er dankbaar gebruik van. Dorpsraad Buurmalsen heeft zich als doel gesteld de belangen van de inwoners te behartigen, hierin staat het woon- en leefklimaat centraal.

De gemeente zou willen dat er in alle kernen zo'n goed functionerende dorpsraad is. Zo'n dorpsraad is niet alleen een klankbord voor de inwoners, maar ook voor het gemeentebestuur. Gemeentebestuur heeft met de dorpsraad een duidelijk aanspreekpunt in de kern. Omgekeerd kan de dorpsraad ook ongevraagd het college van advies voorzien. Dorpsraad Buurmalsen bestaat uit een groep vrijwilligers die precies aanvoelen hoe dat spel moet worden gespeeld.

Woningbouw

Met het begin van het nieuwe schooljaar is de basisschool De Malsenburg gesloten. Bij de school is een speelterrein en speeltuin. De speeltuin wordt door de kinderen veel gebruikt. De Dorpsraad vraagt nu de raad en het college, voor het zich de komende tijd gaat buigen over de bouwplannen in de gemeente, het terrein van de school op te nemen in de bouwplannen. De Dorpsraad heeft onder de inwoners een enquête gehouden. Hieruit blijkt dat er grote behoefte is aan seniorenwoningen en woningen voor starters. Corrie Hakkert: "In het Bidbook staat dat de leefbaarheid in de kernen van groot belang is en dat dit alle aandacht moet hebben. Daar zijn wij van overtuigd en werken als inwoners daar dagelijks aan. Vandaar dat we dit onderzoek al hebben gedaan." Janny van Arkel: "Er is behoefte aan levensloop-woningen en goedkopere woningen. Dit schoolterrein is in het hart van het dorp gelegen." De Dorpsraad hoopt met de uitslag van de enquête het gemeentebestuur een dienst te bewijzen.

Bertie van Gelderen: "Wij zijn blij met dit resultaat en ik denk dat de inwoners hopen dat het gemeentebestuur luistert naar wat er onder de inwoners leeft."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden