Gerard MacLeane: ''De inzet van Herford runderen in de Heesseltse uiterwaarden is een vorm van economisch duurzame landbouw.''
Gerard MacLeane: ''De inzet van Herford runderen in de Heesseltse uiterwaarden is een vorm van economisch duurzame landbouw.'' (Foto: Evert Scheffer)

'Wij proberen de boer te ontzorgen'

Wie niet bekend is met de agrarische wereld of op de hoogte is van natuurorganisaties, zal ook niet weten dat de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden bestaat. En dat, terwijl er 14 november op landgoed Mariënwaerdt ruimschoots aandacht wordt besteed aan het 25-jarig bestaan van deze vereniging.

Evert Scheffer

NEERIJNEN - ''Aan die bekendheid moeten we inderdaad wat gaan doen'', zegt voorzitter Gerard MacLaene. ''Daar is de aandacht voor ons 25-jarig bestaan een goede start voor. En een volgende, in het oog springende activiteit waar publiciteit aan wordt gegeven is de komst van Konikpaarden in de Heeseltse uiterwaarden, waar nu ook de koeien van het Herford en Aberdeen Angus-ras lopen.''

Niet makkelijk

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzetten voor een economisch duurzame land- en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden. De VANL heeft op zich niks van doen met de huidige problematiek van de stikstofuitstoot in de landbouw of de stakingen van de boeren. ''We zijn (ook) niet politiek gerelateerd'', zegt de voorzitter. Het enige wat hij daarover kwijt wil is 'dat het allemaal niet zo gemakkelijk is, als velen denken. De huidige vorm van landbouw(beleid) en uitvoering, hebben we de afgelopen jaren allemaal gewild. Daar moet, met biodiversiteit, verandering in komen. Waarschijnlijk wordt dat qua maatregelen iets van 2022. En dan komen wij als VANL in beeld. We kunnen de agrariërs daarbij helpen.''

Natuur

De vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van de bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten waar VANL zich mee bezighoudt. Omkijken naar een stuk natuur dus, waardoor de boer wordt ontzorgd. Ook houdt men zich volop bezig met landschapsbeheer voor derden als Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer. De Heeseltse uiterwaarden is daar een goed voorbeeld van.

Vrijwilligers

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborger Waarden, één van de 40 collectieven in Nederland waar weer tal van natuurverenigingen onder hangen, heeft op dit moment 300 leden en 60 weidevogelvrijwilligers. De laatste groep doet heel veel werk op het gebied van weidevogelbescherming, zodat de boer daar niet naar hoeft om te kijken. De VANL heeft al heel veel bereikt. De Heesseltse uiterwaarden is een prachtig voorbeeld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden