Henri Holster (bestuurder De Fruitmotor), gedeputeerde Peter Drenth, Arjen de Groot (WUR), Jeltje Stam (WUR), Gerard van den Anker (NFO) en Hilde Engels (bestuurder De Fruitmotor) brengen een toast uit op de presentatie van het boek met een glas Kren
Henri Holster (bestuurder De Fruitmotor), gedeputeerde Peter Drenth, Arjen de Groot (WUR), Jeltje Stam (WUR), Gerard van den Anker (NFO) en Hilde Engels (bestuurder De Fruitmotor) brengen een toast uit op de presentatie van het boek met een glas Kren (Foto: Rita Boer Rookhuiszen-de Joode)

Werkboek 'Bijen in de boomgaard' overhandigd

Gelders gedeputeerde voor Landbouw Peter Drenth en Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), ontvingen uit handen van Henri Holster van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor donderdag 24 oktober de eerste exemplaren van ‘Bijen in de boomgaard’. Een werkboek voor fruittelers met als doel biodiversiteit van het insectenleven in boomgaarden te vergroten. Het werkboek is voor geïnteresseerden gratis te downloaden via www.defruitmotor.nl (onder ‘producten’).

Regio - De overhandiging vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst op de Proeftuin van Wageningen University & Research (WUR) te Randwijk, in aanwezigheid van vele genodigden die zich allen betrokken voelen bij het Betuwse landschap. De bijeenkomst was mede mogelijk gemaakt door de WUR, Fruitmasters, NFO en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt. Voorafgaand aan de overhandiging belichtten diverse sprekers de verschillende kanten van biodiversiteit.

Arjen de Groot (WUR), die het werkboek samen met Jeltje Stam en Henri Holster (WUR) schreef, benadrukte het belang van wilde bijen en andere insecten naast de honingbij. ,,Boomgaarden zijn belangrijk voor het behoud van bijen en andere insecten. Niet alleen tijdens de bloei, ook daarvoor en daarna. Je moet dus zorgen dat er ook dan voldoende voedsel is. Dat kan door gevarieerde hagen en bloemranden van inheemse en meerjarige soorten met bloeiers in alle perioden te zorgen. Het werkboek ‘Bijen in de boomgaard´ biedt daarvoor praktische handvaten.’’ Minke van Bentum van Stichting Milieukeur gaf uitleg over On the Way to Planet Proof, de nieuwe naam voor de milieucertificering die steeds meer fruittelers hanteren.

,,Als De Fruitmotor willen we boeren en burgers verbinden en praktische kennis verspreiden. Dit werkboek is dan ook een groeidocument, een volgende versie wordt bijgewerkt met nieuwe kennis’’, aldus Hilde Engels, voorzitter van De Fruitmotor. Zij stelde tevens dat overheden en individuele inwoners een bijdrage aan biodiversiteit kunnen leveren door gezamenlijk voor zoveel mogelijk aaneengesloten insectenvriendelijke beplanting te zorgen. Gedeputeerde Drenth was bereid om ervoor te zorgen dat in de bermen langs de Gelderse provinciale wegen passend bloemenzaad gebruikt wordt. Van den Anker zal het boek graag verspreiden onder de bij de NFO aangesloten telers.

‘Bijen in de boomgaard’ staat vol met praktische tips en aanwijzingen voor het bij-vriendelijke beheer van boomgaarden. Het werkboek kwam tot stand via praktijknetwerk “Bestuivers in de Betuwse fruitteelt”, waarin De Fruitmotor, onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers (in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van LNV), de Proeftuin Randwijk sinds 2017 samenwerken met diverse fruittelers. De kennis en ervaringen gedeeld door deze waren dan ook van groot belang bij de totstandkoming van het werkboek: Wilfred van Driel (Geldermalsen), Gerard Tetteroo (Meteren), Teus Blankenstijn (Kesteren), Bert den Haan (Kerk-Avezaath) en Toon Vernooij (Cothen).

Meer berichten