Jos Rietbergen verlaat raad West Betuwe

Jos Rietbergen fractievoorzitter Verenigd West Betuwe verlaat op 1 januari de raad. "De ergernissen hebben het plezier overtroffen, dus stop ik", geeft Rietbergen als reden op. Tegenwoordig kunnen inwoners en verenigingen aandacht vragen voor zaken die niet op de agenda staan.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - Voor de belangstellenden was het weer een hele zit. Begrijpelijk dat gedurende de avond veel inwoners de zaal verlieten.

Dorpshuizen

Koos Kruit, voorzitter dorpshuis Heukelum, sprak namens de 25 samenwerkende dorpshuizen over de nieuwe APV. Kruit: "De kern van de bezwaren is, dat de APV een keurslijf aan regels en verboden heeft die niet waren opgenomen in de APV van de voormalige gemeentes." Kruit geeft aan dat het economisch model van de dorpshuizen compleet onderuit wordt gehaald door de eis dat alleen een commerciële horecaondernemer alcoholische dranken mag schenken. Tevens worden de sluitingstijden zoals die nu worden voorgestaan, verre van bevredigend voor de dorpshuisbesturen. Dit najaar zal de raad de nieuwe APV in behandeling nemen.

Geluidswal

Bram Wesselo bracht de hoge geluidswal, die in Tricht langs het spoor zal worden aangebracht en daardoor Tricht uit 't zicht haalt, onder de aandacht van de raad. De raad heeft in het verleden daarmee ingestemd. Wesselo: "De techniek heeft de tijd ingehaald. Dat is bewezen bij een proef van ProRail bij Hilversum. Geluidsabsorberende steen als geluidswal. Daarmee wordt het geluid laag bij de wielen opgevangen." Wesselo probeert het punt weer op de agenda van de raad te krijgen.

Spuitzone

In de voorbereidende vergadering was de realisatie van een woonwagenparkje, aan de Basil Scarflaan in Herwijnen, al uitvoerig besproken. De meningen waren verdeeld over de gevolgen voor de fruitteler. Deze moet altijd een spuitvrijezone van 50 meter hebben. Bij de aanleg van dit kampje, hoopt de raad door het aanbrengen van een dubbele haag van vier meter hoog deze regel te kunnen omzeilen. Nadat iedereen zijn zegje weer daarover had gezegd, werd toch het voorstel om het bestemmingsplan zoals het college dat de raad heeft voorgelegd, goed gekeurd.

Een onderzoek naar de afvaltarieven 'benchmark' zoals de vorige raad de meerderheid had besloten, gaat niet door. Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe hielden hun rug recht. Zij probeerde de andere raadsleden aan hun eerder gegeven woord te houden. Het mocht niet baten. De raad besloot tevens akkoord te gaan met de gemeenschappelijk regeling Breedbandnetwerk. VVD vindt dat dit aan het bedrijfsleven moet worden overgelaten en gemeenten geen ondernemertje moeten gaan spelen en financiële risico's nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden