Burgemeester Harry Keereweer heet vanaf de 'zeepkist' de ruim honderd belangstellenden welkom.
Burgemeester Harry Keereweer heet vanaf de 'zeepkist' de ruim honderd belangstellenden welkom. (Foto: )

Beeldvorming veiligheidsbeleid trok veel belangstelling

Burgemeester Keereweer van West Betuwe mocht veel belangstellenden begroeten op de beeldvormende bijeenkomst. Door veiligheidspartners van West Betuwe, officier van Justitie, teamchef politie, directeur crisisbeheersing en manager brandweer, werden diverse thema's ten aanzien van veiligheid aan de orde gesteld.

Cees Hoogteyling

Beesd -Tijdens de interactieve avond werd er stilgestaan bij de Operatie Market Garden, die precies 75 jaar geleden plaatsvond. Keereweer: "Van 17 tot 26 september 1944 vochten Britse, Engelse, Canadese, Poolse en Amerikaanse militairen rond Nijmegen en Arnhem voor onze vrijheid en veiligheid. Duizenden soldaten kwamen hierbij om het leven en honderdduizenden werden geëvacueerd. Helaas is veiligheid ook nu nog altijd geen gegeven. Veiligheid maak je namelijk samen."

Onderwerpen

De thema's waren; veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

De onderwerpen stonden op een groot vel papier met daarop een aantal vragen. Rond de tafels waren het boeiende discussies. Iedereen mocht zijn mening op het papier zetten. Gezien de vele opmerkingen en de meningen horende, was deze avond voor de bezoekers een schot in de roos. Bij iedere tafel was een deskundige ambtenaar aanwezig om op de vragen meer uitleg te geven. Bij binnenkomst ontvingen de bezoekers vijf muntjes. Niet voor consumpties, waarmee men kon aangeven welk onderwerp zij het belangrijkste vonden. Vooral voor de raadsleden was deze avond een informatieavond waar ze iets aan hadden. Volgend jaar, zo stelde burgemeester Keereweer bij de afsluiting, zal de raad een nieuw veiligheidsplan moeten ontwikkelen. "Wij gaan de opmerkingen meenemen in de besluitvorming en afstemmen met onze veiligheidspartners zoals Politie en OM. Maar ook zoals we hier zijn hebben we onze verantwoording." Vooral het drugs en drankgebruik onder jongeren baart zorgen. Het was niet verbazend dat op het thema 'jeugd en veiligheid' de meeste muntjes waren ingezet. De suggestie is bijvoorbeeld om in alle dorpen een hangplek te realiseren. Keereweer vertelde dat hij erg is geschrokken van het ondermijningsbeeld in de gemeente. De gemeente is begonnen met de aanpak van de signalen. Hij roept op dat veiligheid iedereen aangaat, iedereen is verantwoordelijk voor veiligheid en niet alleen de overheid. We moeten ervoor waken dat de onderwereld niet de bovenwereld wordt, is de boodschap.

Meer berichten