Gemeente moet beter communiceren

In de oordeelsvormende vergadering worden door het college dié zaken voorgelegd aan de raadsleden en de burgerleden, waarover de raad in de raadsvergadering van volgende week een beslissing moet nemen. In deze vergadering wordt aangegeven of punten in de raad een hamerslag zijn of dat ze daar weer aan de orde komen.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - In deze vergaderingen krijgen inwoners spreekrecht. Zij kunnen agendapunten aan de orde stellen en zo dat nodig is uitleg geven aan de raadsleden. Zo moet er een bestemmingsplan worden vastgesteld aan de Basil Scarflaan in Herwijnen. Het voornemen is daar een woonwagenparkje te realiseren. Piet Pannekoek, die eigenaar is van een fruitperceel direct grenzend aan het beoogde parkje, maakt wel bezwaar tegen dit idee. Fruittelers dienen altijd rekening te houden met een spuitvrijezone van 50 meter. Die regel wordt door de gemeente West Betuwe niet gehanteerd. De gemeente neemt in het plan genoegen met 20 meter. Een dubbele rij struiken zou voldoende zijn. Pannekoek heeft te laat bezwaar gemaakt. Hij was niet op de hoogte van deze wijziging. De commissie stelde na uitleg van Pannekoek, dat het gemeentebestuur wel het fatsoen had moeten hebben de directe belanghebbende hierover schriftelijk te informeren. Wethouder Jacoline Hartman vindt wel dat de gemeente juridisch juist heeft gehandeld, maar had wel begrip voor het standpunt van de commissie. Diverse partijen staan achter het standpunt van Pannekoek, 50 meter is juridisch een sterk punt. Pannekoek vraagt alleen of de gemeente, wanneer bewoners dit aanhangig maken, de verantwoording neemt voor dit probleem. De raadsleden willen ook van het college weten wat de reden is dat er een wijziging van bebouwde kommen worden voorgesteld. Ook daarover dienen de directe inwoners te worden geïnformeerd. Door de heer Gerard Nijland werd ingesproken namens 'Glasvezel buitenaf'. Hij hoopte dat de raad zal besluiten af te zien van de gemeenschappelijke regeling 'Uitvoeringsorganisatie Breedbandwerk Rivierenland'. Breedband moet snel gerealiseerd worden. Alleen VVD zal in de raad vasthouden aan een aanbesteding aan de vrije sector.

Avri kostenvergelijking

Dat de gemeente West Betuwe op onderzoek uitgaat om te zien of afscheid nemen van de Avri tot de mogelijkheden behoort, wordt door de meerderheid van de commissie afgewezen. Dit is wel een slag voor de partij van Jos Rietbergen die alleen de steun kreeg van Petra van Kuilenburg (LLB). Om de twee jaar, zo komt nu ter tafel, wordt er een prijsonderzoek gehouden. Het college stelt voor een prijsvergelijking te doen als de grondstofprijzen stabieler zijn. De prijzen bij de Avri zitten in het landelijk gemiddelde. Nu spreekt het college en de meerderheid van de aanwezige raadsleden over beginnersfoutjes bij de Avri.

Meer berichten