Bram Wesselo vindt het jammer dat na het aanbrengen van de geluidswal Tricht uit 't zicht komt.
Bram Wesselo vindt het jammer dat na het aanbrengen van de geluidswal Tricht uit 't zicht komt. (Foto: )

De techniek heeft besluiten ingehaald

Bram Wesselo heeft een oproep gedaan aan het gemeentebestuur om nog eens goed te kijken naar het in 2017 genomen besluit, aangaande de geluidswal die nog moet worden aangebracht langs de spoorlijn in Tricht. Het voor hem zo mooie Tricht wordt geheel uit het zicht gehaald met de geluidswal. Terwijl er bij Hilversum langs de spoorlijn proefwallen zijn aangelegd van 75 centimeter hoog. Volgens ProRail zelf is de proef in Hilversum succesvol.

Door Cees Hoogteyling

Tricht - Bram Wesselo (68) woont vanaf zijn jeugd in Tricht, zijn vrouw Ella is er geboren. Ze wonen dicht bij de overgang aan de Lingedijk. Bram heeft gewerkt als bouwkundige, speciaal belast met technische zaken.

Vandaar zijn grote betrokkenheid bij de aanleg van de tunnel, de extra railverbinding en het aanbrengen van de nieuwe spoorbrug.

Bram: "Ik heb geen enkel probleem, sterker nog wij hebben geen trillingen meer. Straks met drie tunnels kan het alleen maar beter worden. De geluidswal haalt Tricht uit het zicht. De besluiten zijn al genomen. Toch heb ik het gevoel dat mensen in Tricht, de zwijgende meerderheid, niet precies weten wat er allemaal gebeurt. Ik denk ook dat het de politiek allemaal ontgaat. Als je de rapporten van ProRail volgt, valt te lezen dat de proef met een andere vorm van geluidswal, met succes is afgerond. Vandaar mijn oproep aan de politiek en iedereen die bij de besluitvorming is betrokken."

Voor Bram Wesselo is dit een laatste redmiddel om de nieuwe proef van ProRail publiekelijk onder de aandacht te brengen. Voor Bram kunnen de plannen, omdat er nog niets in werking is, noch gewijzigd worden.

Bij de nieuwe proef in Hilversum is de geluidswal slechts 75 centimeter hoog. In Tricht en verder langs de route naar Waardenburg wordt de geluidswal 2 meter hoog.

Nieuwe visie

Bram legt ons uit hoe het werkt. Het geluid wordt geproduceerd door de wielen. In de proef heeft ProRail een geluidsabsorberende lage muur aangebracht van Strukton Prefab absorptiebeton. Iedereen, maar ook in de trein hebben reizigers daar plezier van. In het handboek stelt ProRail, dat geluidsschermen zo laag mogelijk moeten zijn. Gezien deze uitslag, hangt Bram Wesselo aan de bel bij alle betrokkenen. Hij denkt dat, net als bij andere geluidswallen, ze zullen worden beklad met graffiti. Dat er nabij de geluidswal beplanting wordt aangebracht, is de vraag of het wel zal groeien. Hij vraagt ook de aandacht voor de glaswand langs het fietspad op de brug. Hij vindt dit vreemd. ProRail stelt zelf dat glas slecht bereikbaar moet zijn voor onbevoegden. Voor menigeen is dit onbegrijpelijk.

Bram: "De techniek heeft de tijd ingehaald. Het is beter ten halve te keren dan ten hele gedwaald. Ik hoop nog één keer de raad te mogen en kunnen overtuigen. Het gebruik van Strukton Prefab Beton zou de oplossing zijn. In Oostenrijk wordt eveneens absorptiebeton gebruik. Geluidshinder moet je opvangen daar waar het geproduceerd wordt."

Meer berichten