Foto:

Opening kampvuurkuil scoutingvereniging Graaf van Gelre'

Zaterdag 7 september vond de jubileumeditie van de Scouting Doe dag plaats bij scoutingvereniging Graaf van Gelre. Het was tevens de feestelijke opening van de nieuwe kampvuurkuil door wethouder Van Stappershoef. Hij maakte het feest extra compleet vanwege een mooie financiële bijdrage van de gemeente voor de grote hoeveelheid verloren spellen en scoutingmaterialen als gevolg van de recente waterschade. Zo kon de dag al niet meer stuk.

Geldermalsen - De dag begon met prachtig weer en om 10 uur hadden zich vele tientallen kinderen met hun ouders zich verzameld bij het gebouw van de scouting aan de Burgemeester Roozeveld Van der Venlaan. Na vrolijke muziek van de Lingerakkers uit Deil, schetste vice-voorzitter Remco Kaijen in een aantal zinnen hoe de scouting de afgelopen 10 jaar gereild en gezeild had en sprak zijn dank uit naar de gemeente voor de plek waar de scouting nu zijn thuis heeft gekregen.

Hierna kreeg wethouder Van Stappershoef het woord en hij benadrukte het belang van verenigingen zoals de scouting voor de toekomst van het verenigingsleven. Het vrijwilligersbestand vergrijst en juist bij de scouting wordt vanaf jongs af aan geleerd hoe mooi het is om je ook voor anderen in te zetten. Ook stond hij stil bij de recente wateroverlast die de scouting vlak voor deze heugelijke dag had getroffen en verraste alle aanwezigen met de toezegging vanuit de gemeente om een bedrag ter beschikking te stellen om een groot deel van de schade aan spellen en materialen te kunnen herstellen. 'De gemeente is er zowel voor lief als voor leed. In dit geval heeft de scouting veel leed geleden en is een bijdrage van de gemeente op zijn plaats'. Ook deed hij een oproep aan de aanwezige jongeren om zich aan te melden voor de nog op te richten gemeentelijke jongerenraad.

Vervolgens ging iedereen om de nieuwe kampvuurkuil staan. De wethouder ontstak vervolgens samen met een kind uit elke speltak het vuur en nam hiermee de kampvuurkuil officieel in gebruik. Daarna ging de Scouting Doe Dag van start. Vele leuke scoutingactiviteiten waren te beleven en aan het eind van de dag was er hiermee ook een mooi bedrag ingezameld. Als afsluiting van de dag werd ook nog het nieuwe lokaal van de Roverscouts geopend en kon iedereen terugkijken op een meer dan geslaagde dag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden