Instanties op bezoek bij bedrijven buitengebied

Een groot deel van West Betuwe bestaat uit landelijk buitengebied. Een prachtig gebied om te wonen, werken en recreëren. Er zijn echter ook uitdagingen voor het buitengebied. De gemeente brengt daarom een bezoek aan alle bedrijven.

Geldermalsen - Sommige agrarische bedrijfspanden komen leeg te staan. Soms krijgen ze een andere invulling, bijvoorbeeld door een winstgevende nevenactiviteit. Er is best wel veel mogelijk, maar het beschermen van de vele kwaliteiten van het buitengebied blijft daarbij wel voorop staan.

De gemeente heeft de plicht toe te zien op het naleven van allerlei wetten en regels. Ook in het buitengebied. Bij overtredingen, ongewenste of onwettige activiteiten is handhavend optreden nodig. Dat gebeurt altijd eenduidig, efficiënt en transparant.

West Betuwe wil haar inwoners en bezoekers graag een veilige, gezonde en schone leefomgeving bieden. In samenwerking met andere toezichthoudende instanties starten er daarom binnenkort integrale controlebezoeken in het buitengebied.

Dit betekent in de praktijk een bezoek aan alle (agrarische) bedrijven. Dit met als doel de feitelijke situatie zuiver in beeld te krijgen. Daar waar sprake is van ondermijnende activiteiten of strijd met wet- of regelgeving volgt actief handhaven.

Meer berichten