Ook inwoners uit de gemeente West Betuwe toonden veel belangstelling voor de informatieavond over het Sociaal Domein.
Ook inwoners uit de gemeente West Betuwe toonden veel belangstelling voor de informatieavond over het Sociaal Domein. (Foto: )

Kennismaking met Sociaal Domein, was staande bijeenkomst

Die met de politiek te maken hebben en inwoners die er belangstelling voor hebben, was vorige week een avond gepland in het multifunctioneel centrum Het Klokhuis. De belangstelling was groot waardoor er nauwelijks plaats was en de aanwezigen moesten staan.

Door Cees Hoogteyling

Beesd - De ambtenaren, de ervaringsdeskundigen, gaven uitvoerig uitleg over waarmee ze zoal bezig zijn in de sociale sector. Tevens waren er zo'n veertig partnerorganisaties van de gemeente aanwezig waar de belangstellende, zo er tijd was en ruimte, werden voorgelicht over het werk wat al die instanties doen. De belangstelling van raads- en burgerleden en burgers was enorm groot. Voor een dergelijke bijeenkomst had men meer ruimte moeten zoeken. Burgemeester Harry Keereweer verwelkomde de aanwezigen en verantwoordelijk wethouder Sociaal Domein Ton van Maanen, sloot de avond af. Tijdens de avond werd dieper ingegaan op twee onderwerpen, die ook in het coalitieakkoord zijn opgenomen. De verslavingspreventie en inclusie. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen aan de samenleving. Die mensen moeten niet alleen het gevoel hebben dat ze erbij horen. Ze moeten simpel gezegd hetzelfde kunnen doen als mensen zonder beperking. Bij een inclusieve samenleving zijn speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Dat daarover nog veel onbegrip is werd aangetoond toen de aanwezigen buiten, in een workshop moesten aangeven of ze het eens of oneens waren met de gestelde vragen.

Sociaal Domein

Gelukkig waren er veel raadsleden, zij zullen betreffende het Sociaal Domein in de toekomst veel op hun bordje krijgen. Het is niet voor niets dat het Rijk dit heeft afgeschoven naar de gemeente. Als toehoorder komt de vraag op: Is dit door een gemeentelijk apparaat in goede banen te leiden? Is dit niet de financiële strop om de nek van een gemeente. De vraag is, moet alles door de gemeente geregeld worden. Als dat zo is, is daarvoor de deskundigheid in huis bij gemeenten? Als gemeenten het Sociaal Domein goed wil doen, zal daar extra geld voor op tafel moeten komen. Het is geen wonder dat veel gemeenten door het jeugd- en ouderenbeleid in de financiële problemen zitten. Voor raad en college van West Betuwe valt er nog veel werk te verzetten en over het Sociaal Domein zal wethouder Ton van Maanen nog veel ijs moeten breken.

Meer berichten