Foto:

Kinderen OBS Est zaaien bloemenmengsel in

De kinderen van OBS Est hebben eind mei bloemenmengsel ingezaaid op een flink stuk grond aan de rondweg in Est. Ze deden dit onder begeleiding van Adri Damsteeg, medewerker van de gemeente West Betuwe, die de kinderen eerst over het belang en de schoonheid van de bloemetjes en de bijtjes had verteld.

Est - Nu, een paar maanden later, staat het veldje er mooi bij, en kunnen mens, dier en insect meerdere jaren genieten van een ecologisch rijke berm. Het inzaaien kwam tot stand in samenwerking van (ouders van) kinderen van OBS Est met gemeente West Betuwe, St. Landschapsbeheer Gelderland, en Dorpstafel Est, en is een project van Levend Landschap Est.
In de komende jaren hoopt Levend Landschap Est nog vaak inwoners, bedrijven en overheden te faciliteren om de biodiversiteit in de kern en het buitengebied van Est te laten opbloeien.

Meer berichten