Dirk Zwart tijdens zijn kanotocht over de Linge voor het goede doel Sinani.
Dirk Zwart tijdens zijn kanotocht over de Linge voor het goede doel Sinani.

Mooie opbrengst van kanotocht voor Afrika

Doornenburg - Woensdag 7 augustus, 's-morgens om 7 uur was het startpunt van de 108 km lange kanotocht over de gehele Linge. De tewaterlating van de kano liep iets uit, door extra aandacht van radio en t.v. Gelderland. Dit vond plaats bij kasteel Doornenburg in het gelijknamige plaatsje.

Eerst moest Dirk een kilometer stroomopwaarts varen voor de echte oorsprong van de Linge bij het Pannerdensch kanaal, waarna de monstertocht echt begon. Bij iedere stuw moest de kano even op de kant en er aan de andere kant weer in. De wieltjes die naar beneden konden worden gedraaid brachten dan uitkomst. Bij de eerste snelweg A325 was doorvaren verboden. Een oudere fietser wees Dirk op een viaduct ca 500 m. verder. Na een wandeltocht met de kano kon de tocht worden hervat.

Op de eerste dag werd ondanks harde tegenwind het doel: minicamping Quint in Pottum bereikt. De 92-jarige mw. Quint stond hem al op te wachten. Op de tweede kanodag werd, na een oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal, Asperen bereikt na een peddeltocht van ruim 40 km. die ruim 12 uur duurde. In een puptentje werd er overnacht op het grasveld van B&B Linge Lodge. Die de derde dag voor vertrek eerst koffie/thee met een kano presenteerde aan de uitgenodigde sponsors. Die natte laatste dag kwam de kanoër iets over vieren, volgens schema, aan bij de kleine schutsluis in Gorinchem; het officiële eindpunt van de Linge. Hier stond een groep supporters hem op te wachten. Het doel van deze tocht was het inzamelen van een mooi bedrag voor SINANI (zie sinani.org) in Afrika, waarnaar nicht Fleur op 14 augustus vertrekt voor een werk/stage periode van 4 maanden. Zij was tijdens de kanotocht ook druk met het op de hoogte houden via facebook van alle donateurs. Sinani ondersteunt veel wees- en andere kwetsbare kinderen. De teller van de donaties staat nu op het onvoorstelbare bedrag van €4728,80 En er wordt nog steeds gedoneerd voor dit goede doel. Doordat Fleur zelf naar Afrika gaat wordt iedere euro goed aan dit doel besteed. Alle donateurs tot nu toe: HARTELIJK DANK voor jullie giften! Mensen die meer over de kanotocht willen weten en Fleur in Afrika willen volgen, kunnen kijken op facebook onder: Zwart kanoot voor Afrika.

Meer berichten