Tegemoetkoming incontinentiemateriaal

Sinds 1 juli brengen inwoners restafval naar een aangewezen ondergrondse container in de buurt. Incontinentiemateriaal verdwijnt op dit moment in diezelfde container. Dat brengt voor bepaalde inwoners extra kosten met zich mee. De gemeente West Betuwe komt deze inwoners financieel tegemoet. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de extra keren dat zij incontinentiemateriaal naar de ondergrondse container brengen. De tijdelijke regeling ging in op 1 juli en geldt tot en met 31 december 2019. De financiële vergoeding is 52 euro voor dit halfjaar. Dit is gebaseerd op twee extra inworpen per week. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om een verzoek voor deze bijdrage in te dienen. De gemeente beoordeelt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet.

Verzoek indienen

Inwoners kunnen vanaf 1 oktober 2019 een verzoek indienen via www.westbetuwe.nl/tegemoetkoming. Inwoners die niet in staat zijn om dit digitaal te regelen, kunnen contact opnemen met het Team sociaal van de gemeente via 0345 – 72 88 01.

Medisch afval en luiers

Voor inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, heeft de gemeente de regeling meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een bedrag voor de compensatie van extra medische kosten. De huidige vergoeding is ook voor de extra keren dat zij incontinentie-afval naar de ondergrondse container brengen. Voor inwoners die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, maar wel (tijdelijk) medisch afval hebben, werken we Avri samen aan een oplossing. Dat geldt ook voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken.

Tijdelijke oplossing

Avri zorgt voor de afvalinzameling in acht Rivierenlandse gemeenten. Ook in de gemeente West Betuwe. Momenteel onderzoekt Avri de mogelijkheden van het apart inzamelen van incontinentiemateriaal, luiers en medisch afval. Tot die tijd is de tegemoetkoming een tijdelijke oplossing van de gemeente.

Meer berichten